PROBĚHL X. ROČNÍK KONFERENCE DEJME DĚTEM RODINU

Letošní desátý jubilejní ročník konference s podtitulem „Nikdy není pozdě … na lásku, na štěstí, na vztahy“ se konal dne 24. listopadu 2022 na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, která je při pořádání konference již tradičním partnerem. 

Na konferenci zavítalo 137 účastníků z řad pracovníků doprovázejících organizací, sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, neziskových organizací zaměřujících se na práci s ohroženými dětmi, školských zařízení i studentů sociálních oborů a pěstounů. Na konferenci bylo možné shlédnout mnoho zajímavých hostů a příspěvků – viz program konference. Bližší informace k průběhu konference uvádí následující dokument „Vyhodnocení konference DDR 2022“.

Jednotlivé prezentace přednášejících:

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem odborným pracovníkům, náhradním rodičům a studentům, kteří se zúčastnili konference Dejme dětem rodinu a rovněž všem přednášejícím, kteří s námi sdíleli své odborné i osobní zkušenosti. Děkujeme také Vyšší odborné škole sociální, že nás vřele přivítala ve svých prostorách.

Fotogalerie z konference: