Naše spolupráce při Cochemském modelu soudní praxe

Naše organizace Centrum psychologické pomoci, p. o., je od samého počátku nastavování spolupráce v řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé jedním z pilířů interdisciplinární spolupráce inspirované „cochemskou praxí“. V rámci takto nastavené spolupráce naše organizace ve spolupráci se soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí rodičům nabízí pomoc v nelehké situaci, kterou rozpad soužití bezpochyby představuje pro každého z jejich členů – děti i rodiče. Vede nás k tomu víra, že dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce po jejich rozchodu ztratit ani jednoho z nich a že jedině rodiče jsou schopni svému dítěti zajistit spokojené dětství tím, že i po rozpadu soužití dokáží s druhým rodičem kooperovat a domlouvat se na záležitostech svých dětí. Při práci našich odborných pracovníků využíváme kromě námi vytvořených edukačních materiálů – letáků pro děti i rodiče, rodičovského plánu – i podpůrných materiálů dalších odborníků. Jedním z nich je i animovaný videospot vytvořený zakladatelkou spolku Cochem.cz Markétou Novákovou znázorňující postup v rámci cochemské praxe nebo interdisciplinární spolupráce, která se jí inspiruje.

Videospot ke shlédnutí zde.