Historie

Počátky historie a vzniku Centra psychologické pomoci jsou spojeny s obdobím 70. let 20. století. V listopadu 1973 vznikla jako jedna z prvních poraden v republice (první byla založena v Praze v r. 1968) Manželská a předmanželská poradna v Karviné. Prvním vedoucím byl v letech 1973 – 1991 PhDr. Petr Schneider.

V následujících letech vznikaly manželské a předmanželské poradny v dalších městech – Nový Jičín (1974), Opava a Bruntál (1977), Frýdek- Místek (1980).
Karvinská poradna jako jediná získala v roce 1992 právní subjektivitu a stala se samostatnou organizací, zřizovatelem byl Okresní úřad v Karviné.

V roce 2003 vzniklo Centrum psychologické pomoci, p. o., jako organizace zřízená Moravskoslezským krajem, sdružující všechny bývalé okresní poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v kraji (s výjimkou Ostravy). V témže roce bylo v rámci CPP založeno nové pracoviště – Poradna pro náhradní rodinnou péči v Ostravě.

V průběhu 90. let docházelo k výraznému rozšíření nabídky služeb, které poradny poskytují. Základní okruh práce v rodinném a manželském poradenství se rozšířil o práci s adoptivními a pěstounskými rodinami, takže kromě psychologického vyšetření těchto náhradních rodičů pro ně CPP zajišťuje také přípravné rodičovské „kurzy“ a poradenství při výchově svěřených dětí.

V roce 2013 vstoupila v platnost novela o sociálně právní ochraně dětí a přinesla podstatné změny v oblasti výkonu pěstounské péče. Naše pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí bylo rozšířeno a začali jsme uzavírat „Dohody o výkonu pěstounské péče“, na jejichž základě doprovázíme pěstounské rodiny na jejich cestě náhradním rodičovstvím.

CPP převzalo k 1. 1. 2022 a v plném rozsahu zřizuje a provozuje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Pampeliška v Janovicích u Rýmařova a k 1. 3. 2023 pak nově otevřelo Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Kopretina v Opavě.

V současné době je těžiště činnosti celé organizace postaveno na odborném sociálním poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů, činnostech souvisejících s náhradní rodinnou péčí, telefonické krizové pomoci a pomoci ohroženým dětem v rámci dvou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Kolektiv Rodinné a manželské poradny Karviná v roce 1985

tým poradna cepp v minulosti