Poradenství

JSME TADY PRO VÁS, KDYŽ SE VÁM NEDAŘÍ A HLEDÁTE ŘEŠENÍ JAK DÁL

Během svého života zažíváme různé situace, radostné i ty nepříznivé. V méně příznivých situacích obvykle potřebujeme a hledáme podporu, porozumění a někoho, s kým můžeme sdílet své obavy. Někdy se obrátíme na své blízké přátelé, jindy více uvítáme setkání s někým, kdo nás blízce nezná a nebude nás hodnotit, takovou osobou může být třeba psycholog.

Můžete se na nás obrátit v situaci, kterou osobně prožíváte jako tíživou a nepříjemnou, a kterou se Vám nedaří přechodně řešit vlastními silami. Nabízíme Vám bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů. Odborné sociální poradenství v sobě zahrnuje odbornou sociální a psychologickou pomoc. Setkáváte se u nás s psychologem nebo sociálním pracovníkem a společně věnujete pozornost Vašemu trápení a hledáte cesty jako ho zmírnit. Formální informace o službě odborné sociální poradenství naleznete zde.

OBRÁTIT SE NA NÁS MŮŽETE V TĚCHTO SITUACÍCH

 • nedaří se Vám domluvit se s partnerem, cítíte, že komunikace mezi Vámi je nejistá a zažíváte časté hádky
 • prožíváte partnerskou nebo manželskou krizi
 • trápí Vás podezření z nevěry partnera, odhalení nevěry a žárlivost
 • rozešli jste se s partnerem a neumíte se s touto situací vyrovnat
 • máte s partnerem spor o péči o děti vzhledem k probíhajícímu rozvodu nebo rozchodu
 • řešíte těžkosti vztahu s dítětem, ať už s menšími dětmi, nebo se jedná o vztahy s dospívajícími a dospělými dětmi
 • jste konfrontováni s výchovnými neúspěchy a odmítavými postoji dítěte
 • cítíte se nejistí ve výchově dětí
 • Vaše dítě neprospívá ve škole
 • Vaše dítě se trápí kvůli narušeným vztahům v rodině
 • toužíte svůj vztah s dítětem více prohloubit obnovit a zkvalitnit
 • doléhají na Vás problémy mezigeneračního soužití, zasahování rodičů do manželství, komplikované příbuzenské vztahy
 • nezvládáte svůj vztek vůči dítěti a máte obavy, abyste mu neublížili
 • nejste úspěšní v osobním životě, trpíte trémou, máte snížené sebevědomí a trápíte se tím
 • máte problémy s navazováním vztahů a hledáním partnera
 • neumíte se vyrovnat s úmrtím blízkého člověka
 • trápí Vás nezaměstnanost a její nepříznivý vliv na Vaše vztahy v rodině
 • uvažujete o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
 • a v mnoha dalších situacích

 

Přijít k nám můžete samostatně, s partnerem, manželem, dalšími členy rodiny. Naším klientem může být také dítě, péči a pozornost mu pak věnujeme přiměřeně jeho věku, komunikačním schopnostem a rozumové vyspělosti.

JAK SE K NÁM OBJEDNAT A JAK NAŠE POMOC PROBÍHÁ?

foto

Jak se k nám objednat


Můžete nás kontaktovat telefonicky, osobně nebo e-mailem a domluvíme si termín osobního setkání – konzultace. K domluvení termínu konzultace nepotřebujete žádná doporučení. Potřebné kontaktní údaje na konkrétní poradnu naleznete zde. Akutní problémy jsme připraveni řešit formou krizového poradenství.

První setkání – Vyslechneme Vás a společně budeme hledat cestu z Vaší neuspokojivé situace


Na prvním setkání Vám budeme naslouchat a budeme se věnovat problému, se kterým se na nás obrátíte. Vytvoříme Vám prostor pro to, abyste mohli vyjádřit, jakou službu – pomoc od nás očekáváte a jestli jsme schopni Vaše potřeby naplnit. Seznámíme Vás s možnostmi a podmínkami naší pomoci, s Vašimi právy, a když Vám bude zmíněné vyhovovat, domluvíme se na dalším průběhu naší spolupráce.

Informace pro zájemce o služby

Následné setkávání

V následujících setkáních budeme věnovat bližší pozornost Vašemu problému. Budete-li chtít, budete postupně získávat náhled na Váš problém a ujasníte si, proč a jak vznikl, blíže jej pochopíte. Společně pak budeme hledat způsoby jak zmírnit Vaše trápení. Budeme rozpoznávat a rozvíjet Váš potenciál, který Vám umožní zvládnout problém vlastními silami. Naše práce bude probíhat v důvěrném a bezpečném prostředí, budeme respektovat Vaše individuální potřeby, nebudeme Vás hodnotit a budeme respektovat Vaši osobní volbu. Můžeme se spolu smát a můžete u nás i plakat.

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Nestrannost…respektujeme jedinečnou osobnost klienta
Důstojnost…nehodnotíme klienta a respektujeme jeho osobní volbu
Diskrétnost…setkáváme se v důvěrné a bezpečné atmosféře, zachováváme mlčenlivost
Bezplatnost…nepřijímáme úhradu ani dary za poskytované služby.

Všechny služby poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb vycházejících ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Ukončení spolupráce

K ukončení spolupráce dochází zpravidla tzv. splněním zakázky, kdy  byla klientovi poskytnuta dohodnutá služba. Spolupráce může být ukončena také:

  • před splněním zakázky vzájemnou dohodou
  • před splněním zakázky jednostranným rozhodnutím o ukončení spolupráce ze strany klienta, který nemusí udávat žádný důvod
  • před splněním zakázky jednostranným rozhodnutím o ukončení spolupráce ze strany pracovníka
   • S klientem je opakovaně problémová až nemožná komunikace na domluvených schůzkách (může být podezření na podnapilost nebo vliv omamných látek). Klient je na tuto skutečnost opakovaně upozorněn.
   • Klient se odmítá podílet na řešení své situace. (klíčový pracovník projedná toto s klientem a navrhne mu ukončení spolupráce).
   • Napadne-li klient fyzicky nebo slovně poradce.
   • Klient záměrně poškodí či zcizí osobní věci poradce.
   • Poškozuje-li klient záměrně majetek organizace CPP.
 
 • Přejete si být informování o všech našich novinkách a akcích?

  • Korespondenční a fakturační údaje
   Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
   Na Bělidle 815, 733 01 Karviná
   IČO 00 847 267
   Datová schránka: 7ddkg2r