Dohody o výkonu pěstounské péče

Centrum psychologické pomoci je od roku 2003 osobou pověřenou k výkonu sociálně – právní ochrany dětí. Máme více než desetiletou praxi v oblasti doprovázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče. Od 1. 1. 2013, kdy vstoupila v platnost novela Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, doprovázíme pěstounské rodiny na základě uzavření tzv. Dohody o výkonu pěstounské péče.

Dozvěděli byste se rádi více o tom, jak s námi uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče a co vše je jejím obsahem? Kontaktujte, kterékoliv z našich pracovišť, rádi se s Vámi sejdeme osobně a odpovíme na všechny Vaše dotazy.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

Na základě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se Vám bude věnovat průvodce – klíčový sociální pracovník. Bude Vás doprovázet na cestě s přijatými dětmi a bude Vám podporou, kdykoliv v průběhu pěstounské péče. Nabízíme Vám tyto služby:

  • Odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče
  • Odborné sociální poradenství
  • Psychoterapie a psychologické poradenství
  • Vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty
  • Facilitovaný/asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
  • Pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě

Podrobnější informace o těchto službách jsme pro Vás připravili zde.