Hodnocení služeb poradny – dotazník pro klienty

Dotazník je anonymní. Vyplněním a sdělením Vašich názorů nám pomáháte zlepšovat služby poradny.
Prosím označte Vaše odpovědi:

  1. Jak jste se o naší poradně dověděl(a)? Můžete označit více možností.

  od příbuzných, přátel, známýchze sdělovacích prostředků (noviny, rozhlas, televize, internet)z letáčků poradnyod jiných odborných institucí či organizací.

  2. Měl(a) jste potíže při prvním kontaktu s poradnou? Můžete označit více možností.

  neano, prosím označte:potíž zjistit telefonní číslo poradny;potíž dovolat se do poradny (opakovaně bylo obsazeno, nebyl zapojen záznamník);potíž dostat se do poradny veřejnou dopravou;velká vzdálenost od místa bydliště;umístění poradny pro mě představovalo psychickou překážku (kvůli institucím v téže budově, kvůli lidem, kteří mohou návštěvníka poradny pozorovat, chybějící uzavřená čekárna apod.);potíž najít vhodný termín pro překrývání mé pracovní doby a provozní doby poradny;potíže při příchodu do poradny uvnitř budovy (jak najít poradnu, jak se nahlásit pracovníkům poradny apod.);potíže z toho, že jsem se při prvním kontaktu nedověděl(a) informace o podmínkách poskytování služeb v poradně (zda budu za služby platit, že mi zaručují mlčenlivost, možnost podat stížnost);jiné – zde můžete vyjádřit vlastními slovy:

  3. Co Vám v poradně, při konzultacích vyhovovalo?

  4. Co Vám v poradně, při konzultacích nevyhovovalo?

  5. Čím pro Vás byla(y) konzultace v poradně užitečná(é), jaký pro Vás měla(y) smysl?

  6. Údaje o Vás:

  Jste:

  MužŽena

  Věk:

  méně než 20 let20 – 29 let30 – 39 let40 – 49 let50 – 59 let60 let a více

  Jak dlouhý byl Váš kontakt s poradnou:

  v poradně jsem absolvoval(a) 1 – 3 konzultacev poradně jsem absolvoval(a) 4 – 10 konzultacív poradně jsem absolvoval(a) 11 a více konzultací


  Opište kód z obrázku do políčka:

  captcha