Hodnocení služeb – dotazník pro klienty

Dotazník je anonymní. Vyplněním a sdělením Vašich připomínek a názorů nám pomáháte zlepšovat naši službu pro Vás. Děkujeme.

Prosím označte Vaše odpovědi:

  1. Jak jste se o naší poradně dověděl(a)? Můžete označit více možností.

  od příbuzných, přátel, známýchod klienta, který využil služeb a poradnu doporučilze sdělovacích prostředků (noviny, rozhlas, televize, internet)z letáčků poradnyod jiných odborných institucí či organizací.

  2. Měl(a) jste potíže při prvním kontaktu s poradnou? Můžete označit více možností.

  neano, prosím označte:potíž zjistit telefonní číslo poradny;potíž dovolat se do poradny (opakovaně bylo obsazeno, nebo nikdo nepřijímal hovor);potíž dopravit se do poradny veřejnou dopravou;velká vzdálenost od místa bydliště;umístění poradny pro mě představovalo psychickou překážku (kvůli institucím v téže budově, kvůli lidem, kteří mohou návštěvníka poradny pozorovat, chybějící uzavřená čekárna apod.);potíž najít vhodný termín pro překrývání mé pracovní doby a provozní doby poradny;potíže při příchodu do poradny uvnitř budovy (jak najít poradnu, jak se nahlásit pracovníkům poradny apod.);potíže z toho, že jsem se při prvním kontaktu nedověděl(a) významné údaje (platba, mlčenlivost apod.);jiná potíž – zde můžete vyjádřit vlastními slovy:

  3. Co Vám v poradně, při konzultacích vyhovovalo?

  4. Co Vám v poradně, při konzultacích nevyhovovalo?

  5. Čím pro Vás byla(y) konzultace v poradně užitečná(é), jaký pro Vás měla(y) smysl?

  6. Údaje o Vás:

  Jste:

  MužŽena

  Věk:

  méně než 20 let20 – 29 let30 – 39 let40 – 49 let50 – 59 let60 let a více

  Počet návštěv v poradně:

  v poradně jsem absolvoval(a) 1 – 3 konzultacev poradně jsem absolvoval(a) 4 – 10 konzultacív poradně jsem absolvoval(a) 11 a více konzultací


  Opište kód z obrázku do políčka:

  captcha