Základní informace

Centrum psychologické pomoci je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Působíme prostřednictvím pracovišť v oblasti celého Moravskoslezského kraje. V této části webových stránek jsme pro Vás připravili základní informace o naší organizaci. Uvažujete-li o využití našich služeb, praktické informace naleznete v části KDY POMÁHÁME.

V současné době nabízíme a poskytujeme služby ve čtyřech hlavních oblastech:

  • Odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů
  • Náhradní rodinná péče a sociálně-právní ochrana dětí
  • Telefonická krizová pomoc
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

 

Vozidlo na alternativní pohon (CNG)

Od května 2018 používáme v Centru psychologické pomoci vozidlo na alternativní pohon (CNG), které bylo pořízeno za významné finanční pomoci Moravskoslezského kraje a celý tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.