Tým organizace

Náš pracovní tým tvoří více než 60 odborníků, převážně psychologů a sociálních pracovníků, kteří působí na půdě samostatných poraden.

Ředitelkou organizace je od 1. 10. 2020 Mgr. Renáta Chytrová, kontaktovat ji můžete prostřednictvím e-mailu chytrova@cepp.cz.

Zástupkyní ředitelky pro oblast odborného sociálního poradenství, procesu příprav a odborného posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči je od 1. 9. 2022 PhDr., Mgr. Marie Blažková, která rovněž vykonává funkci metodičky psychologické práce. Kontaktovat ji můžete prostřednictvím e-mailu blazkova@cepp.cz.

Metodičkou pro oblast sociální práce je od 1. 1. 2019 Mgr. Ivana Gocalová, kontaktovat ji můžete prostřednictvím e-mailu gocalova@cepp.cz.  Metodičky pro odbornou práci vytvářejí a aktualizují standardizované postupy pro výkon našich služeb v oblasti náhradní rodinné péče a odborného sociálního poradenství, metodicky vedou sociální pracovníky/pracovnice a psychology/psycholožky CPP.

Součástí pracovního týmu CPP je ekonomické oddělení, působící, stejně jako ředitelka organizace, na adrese Na Bělidle 815, 733 01 Karviná-Fryštát (tj. sídlo CPP). Ekonomické oddělení zabezpečuje finanční záležitosti organizace, personální a  mzdovou agendu, majetkovou správu, bezpečnost práce a řadu dalších administrativně organizačních úkolů.

Všichni naši zaměstnanci splňují zákonem dané kvalifikační podmínky pro výkon své profese. Za základní předpoklad kvality poskytovaných služeb považujeme také neustálé vzdělávání a prohlubování profesních dovedností. Oblastí, ve kterých se snažíme získávat nové znalosti a dovednosti je značné množství, které je neustále rozšiřováno o témata vycházející z individuálních potřeb našich klientů. Naším důležitým cílem je vzdělávat se tak, abychom byli schopni pochopit situaci našich klientů a současně na ni umět citlivě a konstruktivně reagovat.
Naším hlavním cílem je být průvodci našich klientů při jejich cestě životem. 

Bližší informace o našem týmu najdete také v části KONTAKT menu Náš tým u jednotlivých pracovišť, nebo zde v dokumentu: Organizační struktura_stav k 01.02.2024

 

 

 

 

 

 
 • Přejete si být informování o všech našich novinkách a akcích?

  • Korespondenční a fakturační údaje
   Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
   Na Bělidle 815, 733 01 Karviná
   IČO 00 847 267
   Datová schránka: 7ddkg2r