Linka důvěry Karviná – telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Karviná ukončila svou činnost k 31. prosinci 2023.

Na základě rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje ukončila Linka důvěry Karviná svou činnost k poslednímu dni letošního roku.
Od 1. ledna 2024 telefonickou krizovou pomoc v Moravskoslezském kraji poskytuje již jen Linka důvěry Ostrava, která volajícím poskytne nepřetržitou službu na čísle: 737 267 939.

 

 

 

 

NA LINCE DŮVĚRY JSME PŘIPRAVENI SDÍLET VAŠE OBAVY 24 HODIN DENNĚ

Linka důvěry Karviná nabízí pomoc v případech:
– sdílení obav, podpora, zklidnění, pojmenování aktuálních nejistot
– hledání zdrojů pomoci z vlastního okolí, pomoc při sestavování krizového scénáře
– podpora při porozumění situaci

Linka důvěry je naší registrovanou sociální službou, je anonymní, funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

KONTAKT NA TELEFONICKOU LINKU DŮVĚRY   596 318 080       777 499 650       skype: linka.duvery.karvina

Na linku důvěry se můžete obrátit, když se ocitnete v obtížné situaci, kterou nejste schopni řešit vlastními silami. Prostě když najednou nevíte jak dál.

Když se cítíte:

 • smutní
 • osamocení
 • bezradní
 • nepochopení
 • nejistí
 • v ohrožení života

Když:

… pečujete o bezmocného partnera a už Vám docházejí síly
… nevycházíte se svými rodiči, spolužáky a učiteli
… zažíváte fyzické násilí nebo psychické týrání
… jste se stali obětí nebo svědkem trestného činu
… jste se stali pod nátlakem nebo z neznalosti obětí podvodného jednání
… trpíte duševním onemocněním a Váš ošetřující lékař Vám není aktuálně dostupný
… jste bez přístřeší a potřebujete se zorientovat v sociálních službách, které Vám můžou pomoci
… se v obtížné situaci nachází někdo z Vašich blízkých, a máte o něj obavy
… se nacházíte v jiné nepříznivé situaci, vyžadující okamžitou pomoc

Linka důvěry je registrovaná sociální služba dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

JAK NAŠE POMOC PROBÍHÁ?

grafika_linka_duveryKontaktujete nás přes:
Telefonní spojení: 596 318 080 nebo 777 499 650
Skype: linka.duvery.karvina
Telefonickou krizovou pomoc poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně.
Volající může zůstat v anonymitě.

Kontakt prostřednictvím telefonu je za hovorné v telefonních sazbách Vašeho operátora (volání do sitě Vodafone).Kontakt prostřednictvím internetové telefonie je bez poplatků a řídí se těmito pravidly:

 • na zmeškané hovory zpět nevoláme
 • neprovozujeme službu prostřednictvím konferenčních hovorů
 • službu linky důvěry prostřednictvím chatu neposkytujeme

V případě, že nereagujeme na aktuální volání, omlouváme se, ale je to proto, že se věnujeme právě volajícím na jiné lince, kteří se dovolali dříve. Můžete opakovat své volání později. Pro případné podněty či stížnosti k poskytovaným službám můžete využít také e-mail ld@cepp.cz.

Během hovoru s Vámi…

 • nasloucháme Vám a pomáháme Vám vyjádřit Vaše pocity a zorientovat se v nich
 • věnujeme pozornost Vašemu problému a obavám a snažíme se zmírnit Vaše rozrušení
 • společně se pokusíme zpřehlednit situaci, ve které se nacházíte
 • společně budeme hledat řešení Vašich obav a trápení
 • pomůžeme Vám zprostředkovat kontakt na další podpůrné služby

Všem volajícím zaručujeme:

anonymitu – volající i pracovník Linky důvěry zůstávají v anonymitě
individuální přístup – budeme respektovat jedinečnost Vaší osobnosti a Vaše potřeby
mlčenlivost – veškeré informace, které nám sdělíte, jsou chráněny povinností mlčenlivosti
důvěru a bezpečí – Vaše sdělení nebudeme hodnotit, budeme Vám především naslouchat
srozumitelnost – při hovoru s Vámi nebudeme používat odborné výrazy, vše Vám trpělivě vysvětlíme
autonomii – respektujeme Vaše hranice, neurčujeme co je pro Vás dobré, přenecháváme Vám zodpovědnost za Vaše rozhodnutí a Váš život

Pokud jste byl (a) klientem/klientkou Linky důvěry a chcete ohodnotit kvalitu poskytovaných služeb, vyplňte prosím náš Zpětnovazební dotazník.
V naší organizaci má klient právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb. Informace o možnosti podání podnětu či stížnosti jsou klientovi vždy sděleny na jeho požádání nebo se s nimi může seznámit na kterémkoliv pracovišti Centra psychologické pomoci p. o.
Základní informace k podání připomínky, podnětu či stížnosti na LD Karviná.

 

Tato sociální služba je je financována z prostředků Moravskoslezského kraje a dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.