• Mgr. Jan Svačina

  V poradně pracují šestým rokem jako  sociální pracovník a hlavní náplní mé práce je doprovázení pěstounských rodin Od 1 2 2019  pracuji také jako vedoucí pracovník poradny V současné době jsou mými klienty jen dlouhodobí  pěstouni  Ke klientům se snažím přistupovat individuálně, dle […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Martina Žiga Černá

  V manželské poradně pracuji jako psycholog Zabývám se individuálním, párovým a rodinným poradenstvím Součásti mé práce je i práce s dětmi Věnuji se také psychologickému posuzování žadatelů o NRP včetně vedení odborné přípravy Rovněž se věnuji vzdělávání pěstounů jako lektor Kontaktovat mne můžete na […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Helena Sameš Müllerová

  V manželské poradně pracuji jako psycholog Zabývám se individuálním, párovým a rodinným poradenstvím, prací s dětmi, lektorskou činností a také psychologickým posuzováním žadatelů o NRP, včetně odborné přípravy Obor Psychologie jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci Kontaktovat mne můžete na […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji na pozici psychologa Věnuji se zejména rodinné terapii pěstounských rodin formou individuálních, párových a rodinných setkání Nejčastěji pracuji s celým rodinným systémem, včetně dětí Věnuji se i lektorské činnosti, poskytuji supervize pracovníkům v pomáhajících […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Lenka Hrbáčková

  V manželské poradně pracuji jako psycholog Zabývám se individuálním, párovým a rodinným poradenstvím, prací s dětmi a lektorskou činností Obor Psychologie jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a mám dlouholetou zkušenost s prací s lidmi pohybujícími se za hranou zákona, kterou jsem […]

  Čtěte více
   
 • Ing. Šárka Šlejmarová

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji jako terapeut Zabývám se individuálním, párovým a rodinným poradenstvím, prací s dětmi a lektorskou činností Jsem absolventkou Masarykovy univerzity v Brně v oboru Arteterapie a VŠB-TU se specializací na Sociální politiku, prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem v transformační […]

  Čtěte více
   
 • Michaela Bortlíková

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji jako sociální pracovnice  Má práce spočívá ve dvou rovinách Jedna je poradenská a organizační, kde se věnuji sociálně-právnímu poradenství  a organizačnímu chodu poradny Druhá je práce s pěstounskými rodinami, kde se snažím pomáhat se všemi […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Jana Hubáčková

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji jako sociální pracovnice Hlavní náplní mé práce je doprovázení pěstounských rodin (včetně pěstounů na přechodnou dobu), se kterými má naše organizace uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče Pěstounům jsem nápomocna při řešení jejich životních situací, se kterými […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Vladimíra Uvírová

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji jako sociální pracovnice a náplní mé práce je doprovázení pěstounských rodin Pracuji s dlouhodobými pěstouny i pěstouny na přechodnou dobu Pěstounským rodinám se snažím mj rovněž pomáhat v různých životních situacích s ohledem na jejich individuální potřeby a potřeby […]

  Čtěte více