Naše akce

AKCE v roce 2024

Rádi bychom Vás informovali, že se chystáme na jaře letošního roku zahájit další dětskou podpůrnou skupinu pro děti ve věku od 12-16 let. Tato skupina bude opět zaměřena na děti, které jsou, v důsledku různých vlivů, v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Jedná se o dětskou doprovázející skupinu, jejímž cílem bude dosažení vhledu do problematiky, pomoc dětem se v dané situaci zorientovat, lépe ji přijmout a hledat cesty ke zlepšení. Dále bude cílem rozvíjet vlastní potenciál dětí a podpora zrání osobnosti. Skupina dětem nabídne možnost sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském a bezpečném prostoru. Kromě prožitkového prvku mohou děti ve skupině uzavírat nová přátelství a budou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco podobného, jako ony samotné. Podrobnosti v pozvánce.

V případě, že se rodiče rozhodnou své dítě do této skupiny přihlásit, bude nutný souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce lektorek s rodiči a dítětem. První setkání s rodiči je plánováno před zahájením programu, aby se získala data o případu a potřebné informace. Rodiče jsou informováni o struktuře a délce terapeutického programu.

AKCE v roce 2023

V rámci kampaně DEJME DĚTEM RODINU a Týdne sociálních služeb zveme širokou opavskou veřejnost na besedu o náhradní rodinné péči (pěstounství, osvojení a pěstounství na přechodnou dobu) spojenou s promítnutím filmu a besedou k tomuto tématu, která proběhne dne 12. října 2023 v době od 14:00 do 16:00 hodin v prostorách Rodinné a manželské poradny Opava. Pozvánka ZDE.

Ve dnech 20. 5. – 21. 5. 2023 proběhlo v rámci povinného vzdělávání pěstounů víkendové setkání pěstounských rodin. Akce se uskutečnila v hotelu Excelsior v Horní Lomné. Tématem víkendového vzdělávání byla tato témata: Jak předcházet syndromu vyhoření při výkonu pěstounské péče a Jak budovat psychickou odolnost celého rodinného systému. Součástí vzdělávání byl také potřebný prostor pro sdílení aktuálních témat a relaxaci. Pro děti pěstounů byl připraven bohatý program plný her a pohybu, který zajišťovala agentura.

Opavské pracoviště CEPP od února 2023 otevírá výcvik pro náhradní rodiče v „terapeutickém rodičovství“. Výcvik je určený všem, kteří pečují o děti trpící následky vývojového traumatu a vztahovými obtížemi.
Jedná se o komplexní vzdělávací program, který rodičům nabízí:
– srozumitelný teoretický rámec pro porozumění vnitřnímu světu traumatizovaných dětí
– praktickou pomoc a podporu pro zvládání konkrétních náročných situací a chování dětí.

V průběhu výcviku si rodiče osvojí:
– Jak dítěti pomáhat zvládat silné emoce
– Jak naplňovat specifické potřeby jejich dítěte
– Jak porozumět chování a projevům svěřeného dítěte
– Jak účinně korigovat jeho často problematické chování

K tomu jim bude napomáhat řada praktických ukázek, cvičení, zajímavých pracovních listů a výukových online materiálů. A hlavně společné diskuse o dětech a jejich chování, vzájemná sdílení zkušeností a prožitků. Rodiče budou mít možnost prozkoumat své rodičovství a postupně jej proměnit na terapeutické rodičovství.

O výcvik je z řad náhradních rodičů velký zájem a je již plně obsazen.

AKCE v roce 2022

Rodinná a manželská poradna v Opavě zahajuje na podzim 2022 DĚTSKOU PODPŮRNOU SKUPINU pro všechny děti ve věku od 12 do 16 let, které jsou, v důsledku různých vlivů, v obtížné a často nesrozumitelné situaci.
Jedná se o dětskou doprovázející skupinu, jejímž cílem bude dosažení vhledu do problematiky, pomoc dětem se v dané situaci zorientovat, lépe ji přijmout a hledat cesty ke zlepšení. Dále bude cílem rozvíjet vlastní potenciál dětí a podpora zrání osobnosti. Skupina dětem nabídne možnost sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském a bezpečném prostoru.

Podrobná pozvánka zde. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na emailu mullerova@cepp.cz nebo na telefonním čísle 778 709 800.

 

Naše pracoviště  využívá od 1.3. 2022 pro svou terapeutickou práci speciálně zařízenou multismyslovou místnot „SNOEZELEN“.
Snoezelen je multifunkční metoda, která je klientům nabízena v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby. Cílem je u klienta vyvolat smyslové pocity, bezpečí a podpořit tak klientův rozvoj či zmírnění jeho negativních symptomů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty.
Pro každého klienta je cíleně vytvářena nabídka smyslových podnětů „řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, snižuje strach, úzkosti a evokuje pocit jistoty a bezpečí“ (www.isna.de).
S metodou Snoezelen na opavském pracovišti pracují proškolení odborníci (psychologové, terapeuti, sociální pracovníci) a je především nabízena dětem, které prošly komplexním vývojovým traumatem vzniklým v důsledku opakované zanedbané či jinak poškozující péče z řad rodičů (dětem, které jsou umístěny do náhradní rodinné péče).

Ve dnech 13. 5. – 15. 5. 2022 proběhlo v rámci povinného vzdělávání pěstounů víkendové setkání pěstounských rodin. Akce se uskutečnila v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Tématem víkendového vzdělávání byla Podpora rozvoje zdravé sebeúcty a copingových strategií u dítěte.
Součástí vzdělávání byl také potřebný prostor pro sdílení aktuálních témat. Pro děti pěstounů byl připraven bohatý program plný her a pohybu.

Další pěstounský víkend se uskutečnil v termínu 20. 5. – 22. 5. 2022 v hotelu Mesit na Horní Bečvě. Tématem vzdělávání pěstounů byla Identita dítěte, význam biologické rodiny pro dítě v NRP, Cesta ke kořenům, Tvorba Knihy života a význam pro dítě. Během celého víkendu měli pěstouni opět možnost sdílet aktuální témata a diskutovat o nich. Pro děti pěstounů byl připraven bohatý program plný her a aktivit.

Rodinná a manželská poradna v Opavě zahajuje na jaře 2022 DĚTSKOU PODPŮRNOU SKUPINU pro všechny děti ve věku od 10 do 14 let, které jsou, v důsledku různých vlivů, v obtížné a často nesrozumitelné situaci.
Jedná se o dětskou doprovázející skupinu, jejímž cílem bude dosažení vhledu do problematiky, pomoc dětem se v dané situaci zorientovat, lépe ji přijmout a hledat cesty ke zlepšení. Dále bude cílem rozvíjet vlastní potenciál dětí a podpora zrání osobnosti. Skupina dětem nabídne možnost sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském a bezpečném prostoru.

Podrobná pozvánka zde. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na emailu mullerova@cepp.cz nebo na telefonním čísle 778 709 800.

AKCE v roce 2021

Dne 20. 9. 2021 se studentky čtvrtého ročníku Slezského gymnázia v Opavě, v rámci semináře z psychologie, zúčastnily přednášky, jejímž tématem byla náhradní rodinná péče. Studentky se kromě jiného dozvěděly základní informace o NRP, jaké jsou formy NRP, jak funguje proces zprostředkování NRP, kdo může o NRP žádat, rozšířily si znalosti v oblasti kontaktů dítěte v NRP s jeho biologickou rodinou a dozvěděly se, jakou roli má doprovázející organizace, psycholog a sociální pracovník.  Získané informace studentky využijí nejen u maturity ze Základů společenských věd, ale také při přijímacích zkouškách na VŠ.

Ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2021 proběhlo v rámci povinného vzdělávání pěstounů víkendové setkání pěstounských rodin. Akce se uskutečnila v Horském hotelu Sněženka v Hynčicích pod Sušinou. Tématem víkendového vzdělávání bylo, jak efektivně komunikovat s dítětem a práce s nesoustředěným a hyperaktivním dítětem. Součástí vzdělávání byl také potřebný prostor pro sdílení aktuálních témat. Pro děti pěstounů byl opět připraven bohatý program plný her a pohybu.

Ve dnech 3. – 5. 9. 2021 proběhlo v rámci povinného vzdělávání pěstounů víkendové setkání pěstounských rodin. Akce se uskutečnila v hotelu Andromeda v Ramzové. Tématem víkendového vzdělávání bylo využití relaxačních technik při výkonu pěstounské péče. Vzdělávací program byl zaměřen na možnosti mapování aktuálního psychického i fyzického vztahu a hledání cest k udržení či rozvoji duševního zdraví, které je v souvislosti s náročnou profesí pěstouna ohroženo. Součástí vzdělávání byl také potřebný prostor pro sdílení aktuálních témat. Cílem bylo, aby pěstouni z víkendu odjeli odpočati. Pro děti pěstounů byl připraven bohatý program plný her a pohybu.

Dne 20.7.2021 proběhlo na Dětském ranči v Hlučíně společné odpoledne pěstounů a jejich dětí. Tématem byla přirozená komunikace dětí s živými tvory – kůň jako emoční zrcadlo. Všichni si mohli prohlédnout ranč, děti mohly využít projížďku na koních a místní dětské hřiště.

Dne 25.6.2021 se na ranči v Hradci nad Moravicí uskutečnil Klub dlouhodobých i přechodných pěstounů. Pro pěstouny a děti byl připraven bohatý program. Děti mohly využít program řízený dětskou agenturou, skákací hrad, dětské hřiště a komentovanou prohlídku stáje místní jízdárny, kde kromě koní měly možnost vidět i pštrosy. Dále se pěstouni, jako již každoročně, zúčastnili soutěže o slaný a sladký koláč. Nejlepší koláč byl odměněn. Jednalo se o vydařenou akci, pěstouni měli možnost vzájemného sdílení a děti mohly dle libosti využít připravený program.

AKCE v roce 2020

V neděli 27. 9. 2020 proběhly na Zámku v Kravařích v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ DNY RODIN 2020. Naše poradna připravila na této akci pro děti bohatý program. Děti si mohly vyrobit masku na obličej, zasoutěžit si v chytání rybiček, poskládat si puzzle a mnoho dalších aktivit. Dospělí, rodiče dětí a zájemci měli příležitost seznámit se s posláním naší organizace, měli rovněž příležitost seznámit se s tím jaké služby poskytujeme a komu pomáháme. Fotografie z akce

Jednou z podzimních akcí bude seminář o náhradní rodinné péči určený pro širokou veřejnost. Tato akce je plánována na dne 23. 9. 2020 od 17:00 hodin v kavárně astro-apatyky Opava (relaxační a terapeutické centrum HARMONY), Hrnčířská 13. Vítáni budou všichni, které problematika náhradní rodinné péče (pěstounství, adopce) zajímá nebo zvažují, že by se náhradními rodiči stali. Dozví se informace o formách náhradní rodinné péče, o procesu, jak přijmout dítě, o procesu „doprovázení“ (podpora pěstounů). Vítáme i ty, kteří už náhradními rodiči jsou a chtějí se podělit s ostatními o své zkušenosti.
V rámci celonárodního Týdne sociálních služeb  proběhne 13. 10. 2020 v době od 14:00 do 18:00 hodin na opavském pracovišti Den otevřených dveří – pozvánka zde.
V rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ připravujeme i další podobnou akci, která proběhne 5. 11. 2020 od 15:00 hodin v prostorách kavárny Anima Viva, Liptovská 21, Opava Kylešovice. 

AKCE v roce 2019

Rodinná a manželská poradna v Opavě hledá výpomoc pro občasné hlídání dětí. Zkušenostmi s dětmi vítány. Bližší informace vám poskytne paní Bortlíková na telefonním čísle 777499631.

Připravujeme pro Vás: 

Dne 27.3.2019 se v odpoledních hodinách uskuteční v Rodinné a manželské poradně v Opavě 1. setkání podpůrné skupiny žadatelů o NRP – osvojitelů (žadatelů o adopci) s našimi psycholožkami. Jedná se o pilotní projekt, jehož smyslem je setkávání a sdílení lidí, kteří se rozhodli řešit své rodičovství formou osvojení přijatého dítěte.  

V pondělí 8.4.2019 odstartujeme další přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči. Tentokrát se jedná o skupinu tzv. druhožadatelů, kteří už doma jedno přijaté dítě mají a rozhodli se pro přijetí dalšího dítěte. Příprava žadatelů o NRP je nedílnou součástí celého procesu psychologického posouzení o vhodnosti žadatelů k výkonu náhradní rodinné péče.

Na pondělí 15.4.2019 připravují naše psycholožky pro kolegy, sociální pracovníky z Centra psychologické pomoci z celého kraje kazuistický seminář. Seminář bude zaměřen na zkvalitnění práce s rodinami, které pečují o přijaté děti.

13. 3. 2019 Exkurze do památníku v Hrabyni+ pohybové aktivity u památníku
23. 4. 2019 Exkurze do Slezského muzea v Opavě
5.  6.  2019 Den dětí

Víkendové vzdělávací pobyty 2019 pro pěstouny a děti – Rodinná a manželská poradna Opava

Letos budeme pořádat čtyři víkendové pobyty:

Pěstounský víkend duben 2019 (vzdělávání 18 hodin)
24. – 28. 4. 2019 (Areál penzion Setina, Pustá Polom)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti
Lektor: Bc. Tomáš Velička
Sobota: Závislosti u dětí a dospívajících
Lektor: Bc. Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci
Neděle: Poruchy příjmu potravy
Lektorka:  MUDr. Kateřina Černeková, dětská psychiatrička

Pěstounský víkend květen 2019 (vzdělávání 18 hodin)
17. 5. – 19. 5. 2019 (hotel Stará pošta, Jeseníky)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti
Lektorka:  Mgr. Martina Mikesková
Sobota + neděle: Relaxační techniky při výkonu PP
Lektorka: Mgr. Martina Mikesková, psycholožka

Pěstounský víkend červen 2019 (vzdělávání 18 hodin)
14. 6. – 16. 6. 2019 (hotel Mesit, Horní Bečva)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti
Lektor:  Mgr. Cyril Maliňák
Sobota: Já pěstoun, sebereflexe
Neděle: Vyrovnávání se se zátěží náhradního rodičovství
Lektor:  Mgr. Cyril Maliňák , ředitel SOS vesniček

Pěstounský víkend září 2019 (vzdělávání 18 hodin)
6. 9. – 8. 9. 2019 (hotel Mesit, Horní Bečva)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti
Lektorka:  Blanka Dombrovská
Sobota: Identita dítěte
Neděle: Nastavení hranic ve výchově
Lektorka: Blanka Dombrovská, lektorka pěstounka

Po dobu vzdělávání bude zajištěn program pro děti. Počet míst je omezený. Závazně se přihlašujte co nejdříve, nejpozději do 28. února 2019Z kapacitních důvodů je možné přihlášení tří rodin pěstounů na přechodnou dobu na jeden víkend. V případě zrušení Vaší účasti a naúčtování storno poplatku penzionem, si od tohoto roku budete muset tento poplatek hradit sami. Naše organizace bude platit ubytování a program. Stravování a dopravu si budete hradit sami. Na podrobnostech se s Vámi budeme domlouvat.

Těší se na Vás Lenka Celerová, Michaela Bortlíková, Jan Svačina a Regina Černá

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT A KTERÉ PLÁNUJEME V ROCE 2018

Zveme Vás na den otevřených dveří dne 26.11.2018. Pozvánku naleznete zde: Pozvánka Den otevřených dveří podzim 2018

9. 1. 2018 – proběhlo představení v kině pro děti – Čertoviny

12. 1. 2018 – uspořádali jsme večírek pro pěstouny – Bowling

26. 3. 2018 – uspořádali jsme seminář pro pěstouny na téma citové vazby

13. 4. 2018 – zorganizovali jsme setkání s pracovníky místních OSPODů a doprovázejících organizací

30. 4. 2018 – proběhlo školení pro zaměstnance OSPOD na téma Attachment

2. 5. 2018 – proběhlo školení pro zaměstnance CPP na téma Attachment

Zajistili jsme víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny:

Jakartovice 9. 7. – 11. 7. – Vzdělávací pobyt pro pěstouny a jejich děti. Pěstouni měli možnost prohloubit své znalosti v oblastech šikany a kyber-šikany, dozvědět se více o drogové problematice a přiblížit si oblast týkající se toho,  jak hovořit s dospívajícími o sexu. Lektorování se ujal Bc. Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci. Během vzdělávání pěstounů byl pro děti připraven bohatý program plný nejrůznějších aktivit.

Jakartovice 1. 6. – 3. 6.

Jakartovice 4. 5. – 6. 5.

Srpen 2018 – V posledním srpnovém týdnu pořádala naše poradna Terapeutické dny pro děti v NRP zaměřené na smysluplné trávení volného času, zlepšování sociálních dovedností a komunikaci. Sociální pracovnice s dětmi navštívily mimo jiné i Zoologickou zahradu v Ostravě, Aquapark v Kravařích a ENHA Freestyle trampolínovou arénu v Ostravě.

 

 

 

 

Plánované akce:

Laser Game v Ostravě – srpen

Sociálně terapeutické dny pro děti – letní prázdniny

Den otevřených dveří poradny

Setkání s místními OSPODy, doprovázejícími organizacemi a soudci opavského soudu

Další vzdělávací semináře (Attachment II)

Vánoční bowling s dětmi – prosinec

Kino s malými dětmi – prosinec

Termíny jednotlivých akcí budeme průběžně upřesňovat.

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT A KTERÉ PLÁNUJEME V ROCE 2017

13. 1. 2017 – Večírek s našimi pěstouny – neformální setkání

12. 4. 2017 jsme uspořádali na naší poradně seminář pro sociální pracovnice CPP s tématem Stabilita dítěte v náhradní rodině

5. 5. 2017 – navštívily naši poradnu pracovnice Střediska krizové pomoci „Naděje“, kdy jsme probrali možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.

30. 5. 2017 – Opavská poradna navázala v rámci Asociace manželských a rodinných poradců spolupráci s katolickým knězem, psychologem, rodinným terapeutem, vysokoškolským pedagogem a členem etické komise Českomoravské psychologické společnosti PhDr. Pavlem Moravcem. Pan Moravec přislíbil setkání zaměřená na oblast víry a etiky v životě pěstouna.

6. 6. 2017 – Účast na setkání s místními OSPODy a pověřenými organizacemi

21. – 25. 8.2017 – Sociálně-terapeutické dny pro děti v PP

2. a 6. 10. 2017 – Beseda se studenty SU v Opavě v prostorách RMP Opava

3. 10. 2017 – Den otevřených dveří

5. 10. 2017 – Promítáni filmu a beseda na téma NRP pro odbornou i laickou veřejnost

13. 10. 2017 – Setkání s místními OSPODy a pověřenými organizacemi

Prosinec 2017 – Bowling pro děti v PP na ukončení roku 2017

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT V ROCE 2016

22. 1. 2016Večírek pro pěstounyproběhlo neformální setkání s pěstouny a spolu jsme si také zahráli bowling

Do května 2016 probíhal odpolední klub pro děti v PP co dva týdny, kde jsme s dětmi pracovali na identitě.

Od července 2015 do června 2016 v rámci propagace NRP, v projektu Dejme dětem rodinu, byly vystaveny stojany v OC Breda a Weinstein a následně v Obecním domě v Opavě

27. 5. 2016 jsme se setkali v naší poradně s pracovníky místních OSPODů a pověřených organizací.

15. 6. 2016 jsme se účastnili Dnu sociálních služeb na náměstí, kde jsme prezentovali služby poradny a náhradní rodinnou péči.

15. – 19. 8. 2016 jsme uspořádali poprvé sociálně terapeutické dny pro děti. S vybranými dětmi jsme podnikali výlety do okolí a v rámci těchto výletů jsme s dětmi pracovali formou her, rozhovorů a dalších aktivit na zlepšení sebe přijetí.

4. 10. 2016 jsme nabídli odborné i laické veřejnosti v rámci Týdne sociálních služeb promítání filmu s tématikou NRP a besedu k tomuto tématu.

5. 10. 2016 proběhl také v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří.

6. 10. 2016 jsme nabídli studentům SU v Opavě přednášku na téma: Narušení citové vazby u dětí v NRP a její projevy v chování“.

4. 11. 2016 proběhlo další setkání s pracovníky místních OSPODů.

13. 12. 2016 se konal bowling pro děti v PP na ukončení roku.

16. 12. 2016 jsme se setkali se soudci Okresního soudu v Opavě. Schůzky se také účastnily pracovnice místních OSPODů a pověřených organizací.

Během celého roku jsme pořádali vzdělávání pro pěstouny, včetně pěstounských víkendů. V rámci Komunitního plánování a dalších pracovních i osobních setkání jsme předávali informace o náhradní rodinné péči, abychom podpořili kampaň Dejme dětem rodinu a oslovili tak potenciální náhradní rodiče pro ohrožené děti.

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT V ROCE 2015

17. 6. 2015
Den sociálních služeb – prezentace služeb poradny na stánku, poskytování informací k tématu náhradní rodinné péče

6. 10. 2015
Promítání filmů s tématikou NRP v rámci kampaně Dejme dětem rodinu široké veřejnosti

7. 10. 2015
Den otevřených dveří poradny

23. 11. 2015
Beseda k problematice NRP se studenty Mendlova gymnázia v Opavě

9. 12.  2015
Beseda k problematice NRP se studenty Mendlova gymnázia v Opavě

9. – 31. 10. 2015
Organizace výstavy v Okresní knihovně Petra Bezruče v Opavě a následně v Obchodním centru Breda, téma výstavy: „Jsem pěstoun“, ve spolupráci s Nadačním fondem J&T

2015
Propagace projektu Dejme dětem rodinu v průběhu celého roku v rámci Komunitního plánování města Opava