Naše služby pěstounským rodinám

nase_sluzby_1_pruvodcePRŮVODCE
Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se Vám bude věnovat průvodce – klíčový sociální pracovník. Budete se setkávat při individuálních nebo rodinných konzultacích alespoň jednou za 2 měsíce, v případě potřeby samozřejmě častěji, kdykoliv to bude nutné. Se svým průvodcem můžete sdílet těžkosti i radosti, které Vám v souvislosti s výkonem pěstounské péče nastanou. Váš průvodce Vám pomůže také doporučit a zprostředkovat další služby, které Vám budou podporou.

nase_sluzby_2_poradenstviPORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE „Máte-li obavy, sdílejte je s námi“
Vykonávat roli pěstounského rodiče je velmi náročný úkol, který sebou přináší také řadu obtížných situací. Na všechny situace se nejde jednoduše připravit a každý se může ocitnout v situaci, kdy si neví rady s péčí a výchovou svěřeného dítěte nebo se také sám cítí unaven.
Naši psychologové a sociální pracovníci jsou zde pro Vás, aby Vám pomohli přijmout roli náhradního rodiče a vždy v situacích:

 • když se cítíte nejistí v roli náhradního rodiče
 • když cítíte vnitřní konflikt mezi tím, co prožíváte a požadavky Vašeho okolí
 • když se Vaše očekávání o roli pěstouna nestřetává s realitou
 • když Vás trápí narušené vztahy v rodině
 • když na Vás doléhají zdravotní problémy
 • když překonáváte generační rozdíly mezi Vámi a dětmi svěřenými do péče
 • když dítě neprospívá ve škole
 • když dítě trápí psychické nebo zdravotní obtíže
 • když potřebujete podporu při zvládání kontaktu svěřeného dítěte s jeho biologickou rodinou
 • a v mnoha dalších situacích, které mohou nastat

nase_sluzby_3_pomocKRÁTKODOBÁ I DLOUHODOBÁ POMOCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ
Nabízíme Vám pomoc se zajištěním krátkodobé péče o svěřené dítě v případě nemoci a ošetřování člena rodiny, vyřizování nezbytných osobních záležitostí, v době Vašeho povinného vzdělávání a v dalších podobných situacích. 
V rámci dlouhodobé odlehčovací služby tzv. dovolené máte možnost si odpočinout, načerpat síly a využít čas sami pro sebe. Zpravidla máte nárok na 14 kalendářních dnů dovolené (respitní péče) ročně, tzn. zajištění celodenní péče o svěřené děti od dvou let věku.

nase_sluzby_4_podporaPODPORA PŘI BUDOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ VZTAHŮ DÍTĚTE S JEHO BIOLOGICKOU RODINOU
Pro děti, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči, může být původní rodina zdrojem vztahů důležitých pro jejich osobní růst a utváření vlastní identity. Pozitivní vztah k členům původní – vlastní rodiny je také základem pro to, aby dítě mělo možnost vrátit se do své vlastní rodiny, v případě, že pominou okolnosti, pro které bylo umístěno mimo ni.
Pro náhradní rodiče představuje budování a rozvíjení vztahů svěřeného dítěte s jeho biologickou rodinou nelehký úkol. Podporu při jeho plnění nabízíme prostřednictvím klíčového sociálního pracovníka a psychologů, kteří jsou připraveni být oporou ve všech situacích spjatých s navazováním, udržováním a rozvíjením vztahů dítěte s jeho původní rodinou.
Podpora a rozvíjení vztahů může probíhat formou vytvoření tzv. knihy života, korespondenčního či telefonického kontaktu nejen s rodiči, ale také s prarodiči, sourozenci, dalšími členy širší rodiny. Jedním ze způsobů je také facilitovaný či asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou.

nase_sluzby_5_vzdelaniVZDĚLÁVÁNÍ
Neustálé vzdělávání je významnou aktivitou podporující výkon pěstounské péče. Váš klíčový sociální pracovník společně s Vámi sestavuje Váš vzdělávací plán. Konkrétní formy a obsah vzdělávacího plánu vycházejí z aktuálních potřeb a možností každého pěstouna. Společně hledáme taková témata, která posilují rozvoj výchovných schopností a dovedností. Vzdělávací aktivity se snažíme nastavit tak, abyste měli prostor pro aktivní účast a zážitky k dané tématice, místo pouhého vnímání teoretických poznatků k tématu.

Některá z témat:

 • terapeutické rodičovství
 • jak vychovávat děti v pěstounské péči
 • zvládání stresu při výchově dětí v pěstounské péči
 • jak nevyhořet v profesi pěstouna
 • odměny a tresty ve výchově přijatých dětí
 • první pomoc u dětí
 • výchova dětí v pubertě a příprava na zletilost dítěte a jeho odchod
 • šikana ve škole
 • a mnohá další témata

Formy vzdělávání:

 • kurzy a semináře
 • víkendové vzdělávací pobyty
 • klubová setkání
 • individuální vzdělávání
 • e-learningové vzdělávání