Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Kopretina

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, převzalo od 1. března 2022 a v plném rozsahu zřizuje a provozuje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Kopretina (dále jen ZDVOP; § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

  • rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 139933/2021, ze dne 17. 2.2022. Rozhodnutí nabylo právní moci 18.2.2022.

Informaci o zřizovateli ZDVOP Kopretina:
Centrum psychologické pomoci, p. o.
Na Bělidle 815
733 01  Karviná-Fryštát
IČO: 00847267
ID DS: 7ddkg2r

Statutární zástupce: Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka
e-mail: chytrova@cepp.cz
Zástupce ředitele: PhDr. et Mgr. Marie Blažková

Pracoviště ZDVOP Kopretina:
Olomoucká 2520/74
746 01 Opava

Ředitelka: Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka
e-mail: chytrova@cepp.cz

Aktuální kontakty na pracovníky ZDVOP Kopretina ZDE