Naše akce

AKCE v roce 2024

Výlet do Muzea romské kultury

Novojičínská pobočka CPP uspořádala pro pěstouny a jejich děti v rámci jarních prázdnin výlet do Muzea romské kultury v Brně. V muzeu byla připravena beseda na téma romské osobnosti a také prohlídka muzea uzpůsobená věku dětí. Na programu byla ještě návštěva brněnského náměstí, cesta tramvají i vlakem. Děti i jejich pěstouni si v muzeu mohli uvědomit, že Romové mají být na co hrdí, měli možnost nahlédnout do historie i jedinečné kultury. Romští i neromští pěstouni i jejich děti zhodnotili výlet velmi kladně, pokud by byl zájem, můžeme jej někdy do budoucna zopakovat.

AKCE v roce 2023

Rodinná a manželská poradna realizuje v roce 2023/2024 VÝCVIK TERAPEUTICKÉHO RODIČOVSTVÍ. Podrobné informace v POZVÁNCE. Kapacita výcviku je již naplněna.

AKCE v roce 2022

Dne 24. 9. 2022 proběhl první ročník „Setkání adoptivních rodin“ ve Ski areálu Červený kámen v Kopřivnici s indiánským tématem, na jehož organizaci se podílela Rodinná a manželská poradna v Novém Jičíně. Pro děti i rodiče byl připravený program – soutěže, tvoření indiánských čelenek, masek, lapačů snů. Setkání se zúčastnilo 24 rodičů a 20 dětí.
Počasí nám udělalo radost, i když prognóza nebyla optimistická. Nejvíce se děti vyřádily na skákacím hradě, rodiče měli možnost sdílet své zkušenosti z péče o přijaté děti. Vyvrcholením bylo předávání cen a sladkostí dětem a společné opékání buřtů.
Všichni přítomní se shodli, že chtějí v této tradici i nadále pokračovat. Již nyní s organizačním týmem připravujeme téma dalšího ročníku. Všem zúčastněným a především organizačnímu týmu bych chtěla moc poděkovat za jejich nápady a zapojení se. Mgr. Martina Lazaridisová, psycholog

Rodinná klubovna v Kunčicích pod Ondřejníkem ve spolupráci s Centrem psychologické pomoci p. o. pořádá dne 2. 3. 2022 od 16:30 besedu na téma PRVNÍ ROK – ZÁKLAD ŽIVOTA. Budou probrána témata:
• Význam vztahové vazby matka – dítě a jak upevňovat toto pouto
• Jak naplňovat potřeby dítěte a co se děje když něco chybí

Lektor: Mgr. Kateřina Niklová (sociální pracovnice v CPP Nový Jičín, výcvik v Attachmentu)
Pozvánka zde.

AKCE v roce 2021

AKCE v roce 2020

AKCE v roce 2019

Dětský den na Skalkách se vydařil
V rámci podpory aktivního trávení času s dětmi a sdílení pěstounů jsme uspořádali akci pro pěstounské rodiny na Skalkách v Novém Jičíně, které se zúčastnilo více než padesát dětí i dospělých. Počasí přálo, dobrovolníci z organizace Adra a kopřivnickými skauty nachystali pro děti skvělý program. Přes horké počasí jsme si to všichni užili.

Fotogalerii si prohlédnete zde: https://cepp.cz/den-deti-na-skalkach-2019/


Den rodiny, kroužky a Den dětí v naší poradně
V čase kolem svátku Dne rodiny jsme pro pěstouny a jejich děti přichystali několik akcí. Na konci dubna byl v plánu výlet z Kopřivnice do Štramberka, ten jsme však bohužel museli kvůli nepřízni počasí zrušit. Ve dnech 14., 15. a 16. 5. se konala klubová setkání pěstounů v Novém Jičíně a ve Studénce. Klub pěstounů na přechodnou dobu s psycholožkou CPP PhDr. Marií Blažkovou byl zároveň pojat jako supervizní setkání zaměřené na zvyšování kompetencí v PPPD. Pěstouni rádi využívají této příležitosti ke sdílení radostí a starostí s výchovou svěřených dětí, vzájemného předávání si zkušeností a hledání způsobů, co funguje. Toto sdílení bezesporu přispívá k posílení profesních dovedností pěstounů. Během vzdělávání se rovněž mohli zapojit i zájemci o náhradní rodinnou péči, kteří aktuálně prochází přípravou v Novém Jičíně. 

Každé úterý nyní probíhá v novojičínské pobočce CPP kroužek pro děti – Dětský průvodce světem rozvodu. Kroužek umožňuje dětem procházejícím rozpadem soužití rodičů či vleklým rodičovským konfliktem sdílení ve skupině, rozšíření vlastních zdrojů, získání náhledu, jak to zvládají jiné děti, přiblížení k vlastním pocitům. Podpůrná skupina přináší dětem uvolnění, možnost vyslovit svá přání. Ze zpětných vazeb vyplývá změna prožitku dětí ve smyslu větší spokojenosti se sebou samým, nalezením sítě podpory, ujasnění si své situace. Na 4. 6. je naplánován Dětský den. Ten se uskuteční již tradičně jako každý rok v areálu Na Skalkách v Novém Jičíně. Přichystány budou aktivity a soutěže pro děti i celou rodinu, malování na obličej, opékání špekáčků a táborák s kytarou. Zveme nejen pěstouny s dětmi, ale i širokou veřejnost.


AKCE v roce 2018

Muzikohraní, společné setkávání dětí s hudebním programem, od 10.10.2018 1x za 14 dní, každý lichý týden ve středu 15.30-16.30. Hra s nástroji (africké bubny, šamanský buben, Orfovy nástroje), aktivity s prvky muzikoterapie, podpora sebedůvěry, sebepojetí u dětí. Kde:  v poradně CPP Štefánikova 7 v Novém Jičíně. 
S kým: Mgr. Kateřina Niklová (dlouholeté zkušenosti s vedením hudebních kroužků pro děti, kurz muzikoterapie, hra na několik hudebních nástrojů). Účast na kroužku nemusí být pravidelná, můžete přijít jednou i pokaždé, účast však prosím potvrďte předem K. Niklové na 777 499 634, niklova@cepp.cz


DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU / JARO 2018

Také v tomto pololetí se v novojičínské Rodinné a manželské poradně bude konat každou středu kroužek pro děti, jichž se dotýká rozvod rodičů. První setkání proběhne 21. 3. 2018 v 15,30 hodin.

Pozvánka a informace jsou zde: dětský průvodce světem rozvodu leták

AKCE v roce 2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a beseda 

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v naší poradně, který se koná dne 5. října 2017 od 9,00 – 16,00 hodin.

Součástí dne otevřených dveří bude také beseda. Pozvánku najdete zde: DOD + přednáška Jičín


DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU

Pracovníci pobočky Centra psychologické pomoci v Novém Jičíně připravili ve spolupráci s Dětským průvodcem rozvodem, z. s. kroužek pro děti rodičů, jež procházejí rozpadem soužití či vleklým partnerským a tím i rodičovským konfliktem. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 7 – 12 let. Kroužek začne 19. září 2017 v Centru psychologické pomoci v Novém Jičíně, ul. Štefánikova 7.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce zde: krouzekprodeti


DĚTSKÝ DEN NA SKALKÁCH

Dne 31. 5. 2017 se v Novém Jičíně v areálu na Skalkách uskutečnil dětský den. Tuto akci jsme pojali, jako setkání pěstounských rodin u příležitosti oslav svátků Dne rodiny a Dne dětí.

Akce probíhala od 15,00 hodin a program byl pestrý. Zhruba V 15,30 hodin nás se svým vystoupením navštívil Klaun Rambajs, se kterým si děti mohly mimo jiné vyzkoušet i hru na bubny.

Po klaunovi následovaly soutěžní disciplíny – skákání v pytli, slack line apod. Po jejich splnění si děti odnesly diplom a sladkou odměnu. Při soutěžních disciplínách nám po celou dobu pomáhali dobrovolníci z organizace ADRA. Děti si rovněž mohly nechat namalovat různé motivy na tvář.

Před ukončením akce se všichni posilnili vlastnoručně opečenými špekáčky. Doufáme, že se všem společné setkání líbilo a budeme se těšit na další.

       

AKCE v roce 2016

VÍKENDOVKA „U FANDY“ VE LHOTCE

14.– 15. 5. 2016 se uskutečnilo víkendové vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu ve Lhotce v příjemném prostředí wellness a restaurace „U Fandy“. Během dvou dnů pěstouni absolvovali 14 hodin vzdělávání na téma Přijetí stresu v životě a obnova sil, Romové-vhled do historie, identita romského dítěte v neromské rodině, Naše plavba (arteterapeutická technika) a supervizní setkání s psychologem. Pro děti byl zajištěn zážitkový program ve stylu Kung-fu Panda zaměřený na podporu sebedůvěry a spolupráce ve skupině. Ve večerních hodinách jsme využili hotelový bazén a došlo i na turnaj v bowlingu či posezení u kytary, kde byl dostatek prostoru probrat všechny radosti a starosti s výchovou svěřených dětí. Soudě dle reakcí pěstounů i dětí se víkend velmi vydařil a i pro nás pracovníky CPP to bylo moc příjemné a obohacující setkání. Těšíme se zase na další :). Pár fotografií z tohoto víkendu můžete shlédnout v naší fotogalerii.


„Mami, já jsem to dokázal!“

Ve spolupráci s Nadací ČEZ proběhly v Novém Jičíně na přelomu roku 2015/2016 zajímavé aktivity pro děti z pěstounských rodin. O podzimních prázdninách to bylo odpoledne s koňmi s prvky hippoterapie, kdy se děti mohly povozit na malém či velkém koni na ranči Hermelín v Novém Jičíně. Dětem se se zvířaty natolik líbilo, že jsme oslovili organizaci Podané ruce, z.s., a díky dobrovolnici z canisterapeutického týmu Mgr. Haně Radovesnické a jejím dvěma psům Naně a Saše, strávily děti další tři hezká odpoledne s pejsky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hipoterapie

Na některých dětech bylo vidět, že i za tu krátkou chvíli udělaly velký pokrok v osmělování se vůči koním i psům, a po počátečním ostychu u všech dětí převážil šťastný úsměv. Bylo zřejmé, že tyto aktivity, které dokážou nenápadně, ale přesto velmi výrazně posílit často nízké sebevědomí pěstounských dětí („Mami, já jsem se svezl! Já jsem to dokázal!“), mají smysl.

Další akcí uskutečněnou v rámci projektu nadace ČEZ byly tři běhy semináře dotykové terapie pro maminky – pěstounky a jejich děti. Pod vedením lektorky Aleny Mastíkové se účastníce semináře naučily masáže kojenců i starších dětí. Jak se mohly dozvědět během semináře: „masáž posiluje pouto mezi rodičem a dítětem, rozvíjí vzájemnou lásku, zlepšuje neverbální komunikaci, zbavuje stresu, celkově zklidňuje a stimuluje vylučování endorfinů“, tzn. pro děti v náhradní rodinné péči ideální technika. Což pěstounky také bezprostředně potvrdily z domácí praxe.

Již nyní chystáme v novojičínské pobočce CPP další zajímavé akce pro pěstounské rodiny v průběhu celého roku, jako např. vzdělávací víkendy či semináře týkající se výchovy dětí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Canisterapie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Canisterapie

 

Plán vzdělávání pro pěstounské rodiny Nový Jičín 2015

 

 

 

 

 

AKCE v roce 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A BESEDA O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI – 27. října 2015
Centrum psychologické pomoci, p. o. – detašované pracoviště Rodinná a manželská poradna Vás srdečně zve na Den otevřených dveří a odpolední Besedu o náhradní rodinné péči, který se uskuteční dne 27. října 2015 od 9:00 hodin v prostorách poradny. Podrobné informace ke Dni otevřených dveří a besedě – Nový Jičín 27. říjen 2015.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Nového Jičína – 16. září 2015
s podtitulem „Vzájemně se poznejme“, který se uskuteční dne 16. září 2015 od 10:00 do 15:30 hodin na Masarykově náměstí v Novém Jičíně, a kde bude naše pracoviště prezentovat služby organizace. Podrobnosti včetně programu naleznete v letáku Den sociálních služeb Nový Jičín 2015.