Naše akce

Akce 2023

Dne 28. 3. 2023 proběhla na karvinské poradně akce pro pěstouny a jejich děti s názvem „Tradice jako posílení vazeb v rodině“, kdy se společně povídalo o velikonočních tradicích a tvořily se různé velikonoční ozdoby:

Akce 2022

Naše pěstouny zveme na již tradiční zážitkovou vzdělávací akci s názvem „Posilování vztahové vazby prostřednictvím hipoterapie“, která se uskuteční v sobotu 8. 10. 2022 v čase od 09:00 do 13:00 hodin ve Sdružení Chewal, z. s. Bystřice č. p. 1280, 739 95 Bystřice. Podrobnosti v pozvánce.

V rámci mezinárodního Dne rodiny zveme pěstounské rodiny na zážitkové vzdělávací odpoledne, které se uskuteční dne 14. 5. 2022 od 14:30 do18:30 hodin ve Středisku volného času Juventus v Karviné, pozvánka: Vzdělávací odpoledne pro pěstouny

Akce 2019

Naše pěstouny zveme u příležitosti mezinárodního Dne rodiny, který se uskuteční dne 18.05.2019 v rámci poradny v Karviné, na akci „Cestou společných her a prožitků k posílení rodinného pouta“. Pozvánka zde: Den rodiny – víkendové vzdělávání 2019

Akce 2018

Srdečně zveme pěstounské rodiny na vzdělávací akci Chceme-li vychovávat děti, budujme s nimi blízké vztahy“, která se uskuteční dne 05. 05. 2018, od 15:00 hod do 18:00 hod. Místo konání: Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, p. o., U Bažantice 1794, Karviná – Nové Město. KA Pozvánka na vzdělávací akci Chceme-li vychovávat děti budujme s nimi blízké vztahy

Akci finančně podpořila Nadace ČEZ.

Akce 2017

Pozvánka pro pěstounské rodiny na vzdělávací odpoledne v rámci Mikuláše

Dne 9. 12. 2017 se od 15,30 hodin uskuteční v Krajském středisku volného času Juventus v Karviné vzdělávací akce na podporu vzájemné interakce mezi jednotlivými členy v rodině. Svou účast prosím nahlaste své klíčové pracovnici, jelikož počet míst je limitován. Více informací naleznete v pozvánce zde: Pozvánka na vzdělávací odpoledne v rámci Mikuláše – Interakcí

Dýňobraní

Rodinná a manželská poradna v Karviné pořádá pro děti a rodiče z pěstounských rodin kreativní odpoledne nazvané Dýňobraní. Akce se uskuteční 21. listopadu v Jazz Clubu v Českém Těšíně od 16,00 hodin. Přijďte! Dýně a náčiní na dlabání s sebou! Kromě vyřezávání dýní se projdeme také v lampionovém průvodu. Pozvánku naleznete zde: Dýňobraní

Pozvánka – „Aktivní trávení volného času dětí jako prostředek v procesu socializace“

Pobočka Centra psychologické pomoci v Karviné srdečně zve své klienty na vzdělávací akci „Aktivní trávení volného času dětí jako prostředek v procesu socializace“ u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, která se koná dne 13. 5. 2017 v době od 14:00 do 18:00 v Krajském středisku volného času Juventus Karviná, U Bažantice 1794, Karviná-Nové Město. V případě zájmu, kontaktujte svého klíčového pracovníka nejpozději do 08. 05. 2017. Více informací naleznete v přiložené pozvánce zde: Pozvánka na vzdělávací akci Aktivní trávení volného času jako prostředku socializace

 

Akce 2016

MALOVÁNÍ KAMÍNKU
U příležitosti dne dětí jsme uspořádali pro naše pěstounské rodiny vzdělávací odpoledne, kde si společně se svými dětmi vlastnoručně vyrobili kamínek, který mohli darovat svým blízkým jako krásný dárek nebo si jej ponechat pro radost.

Akce 2015

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Střídavá péče ano či ne? Pro koho je Linka Důvěry? Co vše obnáší náhradní rodinná péče? Jak správně komunikovat? Na tyto a mnohé další otázky, Vám rád odpoví náš tým pracovníků Rodinné a manželské poradny v Karviné. Ve dnech 5.-9. října probíhá Týden sociálních služeb, v rámci kterého se uskuteční nejen besedy k uváděným otázkám. Připravili jsme také program pro stávající náhradní rodiče. Podrobný program Týdne sociálních služeb v Rodinné a manželské poradně Karviná.

Pro rodiny s dětmi, které doprovázíme při výkonu pěstounské péče připravujeme pravidelně víkendové vzdělávací pobyty, bližší informace Vám rády poskytnou naše sociální pracovnice.

5. – 9. 10. 2015
Během týdne probíhaly Dny otevřených dveří v Karviné i na jednotlivých detašovaných pracovištích v  Bohumíně a  Českém Těšíně, v rámci týdne proběhla schůzka s NNO zabývající se službami pro rodinu,  6. 10.  přednáška na téma „Krizová situace v rodině“ v Bohumíně,  dne 8. 10. přednáška na pracovišti Karviná na téma Komunikace s dětmi v dobrém rodičovství
2. 10. 2015 – Pracovní schůzka s OSPOD – Magistrát města Bohumín
14. 9. 2015 – Beseda na téma NRP pro studenty Gymnázia v Karviné
11. 6. 2015 – Pracovní schůzka s OSPOD – Magistrát města Karviná
25. 5. 2015 – Beseda na téma NRP pro studenty Gymnázia v Bohumíně
22. 5. 2015 – Slavnostní otevření nového objektu RMP Karviná na ulici K. Sliwky, za účasti zástupců Krajského úřadu MSK, Magistrátu města Karviná, OSPOD, tisku a TV
14. 5. 2015 – Otevřená vzdělávací akce pro pěstounské rodiny a širokou veřejnost Vliv tělesných aktivit na rozvoj psychomotorických dovedností dětí“; detašované pracoviště RMP Karviná v Českém Těšíně
12. 5. 2015 – Beseda na téma NRP pro studenty Gymnázia v Karviné
30. 10. 2015 – Pracovní schůzka s OSPOD – Havířov
8. 12. 2015 – „Půjdem spolu do divadla. Dudlajda“ uspořádání vzdělávacího představení v Těšínském divadle
10. 12. 2015 – Pracovní schůzka s OSPOD – Český Těšín
2015 – Průběžně během celého roku propagace projektu DDR zástupcům města, uživatelům  NNO a škol prostřednictvím předsednictví a členství v komisích OSPOD.

Akce 2014

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARVINÉ
V Karviné na Masarykově náměstí se uskutečnil dne 4. 9.2014 6.ročník Veletrhu sociálních služeb. Veřejnosti se díky této akci, zaštítěné Magistrátem města Karviné, měly možnost představit organizace, sdružení a kluby, se svou činností zaměřenou na pomoc všem, kdo ji potřebují, tedy rodičům, dětem, osobám postiženým, seniorům, pěstounským rodinám, osobám prožívajícím těžké životní období atp.
Naše organizace, Centrum psychologické pomoci p.o., Rodinná a manželská poradna Karviná, se na Veletrhu sociálních služeb prezentovala se svými aktivitami a službami také. Snad se díky této akci rozšířily obzory především lidem, kteří potřebují pomoc, či lidem, kteří budou moci námi poskytované služby doporučit třeba svým známým, přátelům, snad se podařilo ukázat veřejnosti, že naše práce má smysl…
Veletrh sociálních služeb měl i doprovodný program. Všichni zúčastnění měli jedinečnou možnost poslechnout si hudební skupiny různých žánrů a také se podívat na vystoupení dětí, které společně s rodiči služby některých z přítomných organizací využívají.
My jsme si připravili krátké dotazníčky, kde jsme zjišťovali povědomí veřejnosti o tom, jaký je rozdíl mezi osvojením a pěstounskou péčí, kde jsme zjišťovali, zda někdo z dotazovaných zná osobu, kamaráda, který v náhradní rodinné péči vyrůstal apod. O tomto tématu jsme si také povídali. Každý, kdo s námi komunikoval, dostal malou pozornost či odměnu, a to díky propagačním materiálům z projektu Dejme dětem rodinu (více o projektu najdete na našich webových stránkách).
Pokud jste Veletrh sociálních služeb v Karviné zmeškali, na další budete muset čekat až do roku 2016. Veletrh se totiž koná každý druhý rok.

Mgr. Pavlína Swaczynová

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
Ve dnech 11.10.-12.10.2014 uspořádalo Centrum psychologické pomoci, Rodinná a manželská poradna v Karviné, v roce 2014 třetí víkendové vzdělávání pěstounů. Vzdělávání začalo již tradičně v Bystřici, v prostorách Občanského sdružení Chewal, které vzniklo v roce 2001 za účelem provozování hiporehabilitace. Díky mnoha pracovníkům, na jejichž stránky velmi ráda odkážu: http://www.chewal.cz/ , jsme měli možnost hipoterapii zažít na vlastní kůži J. Program byl připraven bezvadně, všichni jsme byli nadšeni a pokojeni. Děkujeme. Počasí nám také přálo, a to oba dny.
Po hipoterapii jsme se přesunuli na chatu Stará Ameryka do Jablunkova, kde jsme se ubytovali a načerpali energii dobrým obědem. Po malém odpočinku jsme pokračovali ve vzdělávacích aktivitách – někdy všichni společně, někdy jen pěstouni, děti si v té době hrály, vyráběly atp. Program pro děti a hlídání dětí, nám pomohli zabezpečit skvělí pracovníci Krajského střediska volného času Juventus Karviná: http://www.juventus.cz/. Večer jsme si ještě užili zábavy, relaxace v podobě návštěvy sauny a vířivky a nakonec potřebného spánku. Další den nás čekalo opět vzdělávání a pro děti zábava. Myslím, že víkend proběhl luxusně. Mám naději, že se s námi s radostí vydáte na další podobné vzdělávací vícedenní pobyty.Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci víkendového vzdělávání podíleli a také všem, kdo se vzdělávání účastnili.

Mgr. Pavlína Swaczynová

DEN PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI
V Karviné, parku Boženy Němcové, v areálu loděnice, se konal nultý ročník Dne pro pěstounskou péči. Široká veřejnost se mohla seznámit s tím, co vůbec znamená náhradní rodinná péče, ať už v podobě osvojení či pěstounské péče, co taková péče obnáší, co je zapotřebí udělat proto, aby se jedinec mohl náhradním rodičem stát apod. Tyto informace veřejnost mohla získat přímo od psychologů Centra psychologické pomoci, Rodinné a manželské poradny Karviná, kteří osoby, jenž se chtějí stát pěstouny, připravují a posuzují.
Pro pěstouny a jejich děti byl Centrem psychologické pomoci p.o., Rodinnou a manželskou poradnou Karviná, připraven vzdělávací program, a to za pomocí Linky důvěry, HZS MSK – Hasičské stanice Karviná, Českého červeného kříže Karviná a 8. oddílu Hraničář Karviná. K tomuto vzdělávacímu programu se mohla zdarma připojit i široká veřejnost. Pěstouni společně se svými dětmi si mohli díky ČČK Karviná vyzkoušet, jak ošetřit zraněnou osobu, jak oživit utonulou osobu, mohli si změřit cukr v krvi, díky HZS MSK mohli důkladně prozkoumat hasičskou techniku včetně hasičských aut, vyzkoušet si, jak je těžký hasicí přístroj apod. Díky vodáckému oddílu Hraničář mohli zažít plavení se na kánoích, mohli si vyzkoušet techniku pádlování. Z úst, pracovnice Linky důvěry, si vyslechli, k čemu Linka důvěry slouží, kdy a za jakých okolností se na ni mohou obrátit, kdo na takovou linku nejčastěji volá apod. Hasiči pro všechny připravili atrakci, na které jsme si mohli vyzkoušet, jak jsme na tom s rovnováhou.
Počasí bylo nádherné, slunečné. Středeční odpoledne jsme si parádně užili a při tom se mnohé naučili. Pokud jste tuto akci zmeškali, věříme, že se nám podobná podaří zorganizovat i v příštím roce (je možné, že tentokrát v jiném městě – třeba Bohumíně) a že se na ni uvidíme.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni při pořádní této akce, všem, kdo si udělali čas, odložili svou běžnou práci a věnovali se rodinám, a všem, kdo nám umožnili akci uskutečnit právě v areálu loděnice – tj. Magistrátu města Karviné, Iniciativě Dokořán, HZS MSK Hasičské stanici Karviná, ČČK Karviná, pracovníkům Linky důvěry, vodáckému oddílu Hraničář Karviná a všem kolegyním a kolegům Centra psychologické pomoci.

Mgr. Pavlína Swaczynová