Informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Přemýšlíte o roli náhradního rodiče a rádi byste se dozvěděli více o tom, jak probíhá zprostředkování náhradní rodinné péče?
Postup od podání žádosti až po přijetí dítěte Vám stručnou a přehlednou formou nabízí Moravskoslezský kraj prostřednictvím své publikace „Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení“.

Uvažujete o nás jako o doprovázející organizaci při výkonu pěstounské péče?
Bližší informace ke službám, které poskytujeme rodinám při výkonu pěstounské péče jsme pro Vás připravili zde.

Přijali jste dítě do osvojení? Uvítali byste podporu a povzbuzení při vyrovnávání se s úskalími, které Vás a Vaše blízké v souvislosti s osvojením potkávají?  Jsme připraveni Vám poskytnou potřebnou podporu, bližší informace naleznete zde.

PŘEHLED NAŠÍ ČINNOSTI V OBLASTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Odborné psychologické posuzování a přípravy žadatelů o přijetí dítěte do péče
Na základě požadavku Moravskoslezského kraje realizujeme odborné psychologické posuzování a přípravy žadatelů o přijetí dítěte do péče.

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a z nich vyplývající služby
Od 1. 1. je v účinnosti novela Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče. Z této novely vyplývá povinnost pěstounů uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou tzv. doprovázející organizací. Všem pěstounům nabízíme možnost uzavření této dohody s naší organizací, na jejím základě poskytujeme:

  • odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče
  • psychoterapie a psychologické poradenství
  • vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty
  • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
  • pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě

Odborné sociální poradenství
Všem náhradním rodinám, osvojitelům i pěstounům jsme připraveni pomoci v jejich nepříznivé situaci formou odborného sociálního poradenství (pěstounům, kteří s námi uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, poskytujeme tuto formu pomoci standardně). Bližší informace o situacích, kdy se na nás můžete obrátit, naleznete v sekci KDY POMÁHÁME.

Kompletní přehled našich činností, které vykonáváme na základě pověření je Vám k dispozici v dokumentu Rozsah činností vykonávaných na základě pověření k výkonu SPOD.