Veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení 2 ks osobních automobilů

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, vyhlašuje veřejnou zakázku na pořízení 2 osobních automobilů. Zájemci o účast na veřejné zakázce naleznou veškeré podklady na webové stránce: https://www.msk.cz/kraj/verejne_zakazky_po.html.