Sociální pracovnice v Ostravě pomáhaly ukrajinským uprchlíkům

V dubnu 2022 vzniklo v Ostravě na Černé louce Komunitní centrum KACPU (Krajské asistenční centrum pro uprchlíky) nabízející válečným uprchlíkům z Ukrajiny sociální poradenství, humanitární pomoc a jiné urgentní služby. O pomoc zde požádalo již více než 21 tisíc Ukrajinců a v péči o ně se vystřídaly stovky asistentů, překladatelů, hasičů, policistů, sociálních pracovníků, psychologů, pracovníků MV ČR, ZP a ÚP.

Také naše sociální pracovnice se okamžitě dobrovolně zapojily do činnosti centra a pravidelně každý pátek se zde střídaly, aby doplnily stabilní tým pomáhajících pracovníků. Jednalo se o pět kolegyň z Ostravské poradny: PhDr. Moniku Durajovou, DiS., Bc. Blanku Blatoňovou, Mgr. Lenku Krahulcovou, Mgr. Martinu Garbovou a Terezu Sklenkovou, DiS.

Jejich dobrovolnická činnost spočívala v intenzivní pomoci a podpoře lidí zasažených válkou. Jednalo se zejména o nasměrování uprchlíků na pomoc ohledně následného bydlení, podporu při výběru mateřských a základních škol, při vyhledávání pediatrů a praktických lékařů pro dospělé, pomoc při zprostředkování zaměstnání, zajištění kurzů českého jazyka a vyřizování navazujících humanitárních dávek. K dispozici je v Komunitním centru také zázemí s počítači, které uprchlíci využívají především k vyhledání potřebných informací prostřednictvím internetu, přičemž občas bylo potřeba pomoci starším lidem při zjišťování informací, popřípadě při koupi jízdenky on-line na Ukrajinu.

Naše kolegyně sociální pracovnice PhDr. Monika Durajová, DiS., se v KACPU navíc angažovala jako dobrovolník Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, kdy docházela do Komunitního centra o víkendech jako tlumočník.

Všechny kolegyně se shodly na tom, že zkušenost z Komunitního centra při práci s lidmi prchajícími před válkou byla hlubokým osobním prožitkem a naplněním jejich morální i lidské potřeby pomáhat těm nejzranitelnějším. Zažily zde mnoho krásných, dojemných setkání, ale vyslechly také množství strašných zážitků lidí traumatizovaných válkou a bylo jim velkou ctí mít příležitost pomoci.