Publikace „Možná jste to právě Vy, kdo umí dát dětem domov“

Vydali jsme publikaci „Možná jste to právě Vy, kdo umí dát dětem domov“. Obsahem publikace jsou informace, pro všechny, kdo by se rádi dozvěděli více o tom, co obnáší role náhradního rodiče a o potřebách dětí, které jsou do náhradní rodinné péče svěřovány. Naleznete zde dále přehled služeb, které podporují náhradní rodiče při péči o svěřené dítě. Ke shlédnutí zde: Možná jste to právě Vy, kdo umí dát dětem domov.

Publikace je součástí podpory a spolupráce s Nadací ČEZ, která Centru psychologické pomoci poskytla příspěvek ve výši 200 000 Kč. Díky tomuto příspěvku jsme mohli zprostředkovat náhradním rodinám, které přijaly do své péče dítě s handicapem, podpůrné odborné služby a mnohé další, podrobněji informuje Výroční zpráva Centrum psychologické pomoci 2015 na stranách 20 a 21.nadace-cez-cmyk