Katalog sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zpřístupnil na svých webových stránkách elektronický Katalog sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Ten obsahuje sociální služby zařazené v Krajské síti sociálních služeb MSK – sociální služby, které kraj financuje, kontroluje a vyhodnocuje.

Katalog zde: https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb 

Anebo přes QR kód:

Katalog umožnuje veřejnosti vyhledat potřebnou sociální službu podle nepříznivé sociální situace a také dle obce. Je také možné filtrovat podle druhu služby, cílové skupiny klientů nebo místa poskytovaní služby. Samotná vybraná sociální služba pak obsahuje kontaktní údaje a podrobné informace k dané službě, včetně mapky.