Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavby pod názvem „Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Sliwky č.p. 620 (II. Etapa). Bližší informace naleznete v dokumentu Výzva_Venkovní úpravy Karola Śliwky II_2. kolo