Naše akce

Zveme Vás na den otevřených dveří dne 26.11.2018. Pozvánku naleznete zde: Pozvánka Den otevřených dveří podzim 2018

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT A KTERÉ PLÁNUJEME V ROCE 2018

9. 1. 2018 – proběhlo představení v kině pro děti – Čertoviny

12. 1. 2018 – uspořádali jsme večírek pro pěstouny – Bowling

26. 3. 2018 – uspořádali jsme seminář pro pěstouny na téma citové vazby

13. 4. 2018 – zorganizovali jsme setkání s pracovníky místních OSPODů a doprovázejících organizací

30. 4. 2018 – proběhlo školení pro zaměstnance OSPOD na téma Attachment

2. 5. 2018 – proběhlo školení pro zaměstnance CPP na téma Attachment

Zajistili jsme víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny:

Jakartovice 9. 7. – 11. 7. – Vzdělávací pobyt pro pěstouny a jejich děti. Pěstouni měli možnost prohloubit své znalosti v oblastech šikany a kyber-šikany, dozvědět se více o drogové problematice a přiblížit si oblast týkající se toho,  jak hovořit s dospívajícími o sexu. Lektorování se ujal Bc. Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci. Během vzdělávání pěstounů byl pro děti připraven bohatý program plný nejrůznějších aktivit.

Jakartovice 1. 6. – 3. 6.

Jakartovice 4. 5. – 6. 5.

Srpen 2018 – V posledním srpnovém týdnu pořádala naše poradna Terapeutické dny pro děti v NRP zaměřené na smysluplné trávení volného času, zlepšování sociálních dovedností a komunikaci. Sociální pracovnice s dětmi navštívily mimo jiné i Zoologickou zahradu v Ostravě, Aquapark v Kravařích a ENHA Freestyle trampolínovou arénu v Ostravě.

 

 

 

 

Plánované akce:

Laser Game v Ostravě – srpen

Sociálně terapeutické dny pro děti – letní prázdniny

Den otevřených dveří poradny

Setkání s místními OSPODy, doprovázejícími organizacemi a soudci opavského soudu

Další vzdělávací semináře (Attachment II)

Vánoční bowling s dětmi – prosinec

Kino s malými dětmi – prosinec

Termíny jednotlivých akcí budeme průběžně upřesňovat.

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT A KTERÉ PLÁNUJEME V ROCE 2017

13. 1. 2017 – Večírek s našimi pěstouny – neformální setkání

12. 4. 2017 jsme uspořádali na naší poradně seminář pro sociální pracovnice CPP s tématem Stabilita dítěte v náhradní rodině

5. 5. 2017 – navštívily naši poradnu pracovnice Střediska krizové pomoci „Naděje“, kdy jsme probrali možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.

30. 5. 2017 – Opavská poradna navázala v rámci Asociace manželských a rodinných poradců spolupráci s katolickým knězem, psychologem, rodinným terapeutem, vysokoškolským pedagogem a členem etické komise Českomoravské psychologické společnosti PhDr. Pavlem Moravcem. Pan Moravec přislíbil setkání zaměřená na oblast víry a etiky v životě pěstouna.

6. 6. 2017 – Účast na setkání s místními OSPODy a pověřenými organizacemi

21. – 25. 8.2017 – Sociálně-terapeutické dny pro děti v PP

2. a 6. 10. 2017 – Beseda se studenty SU v Opavě v prostorách RMP Opava

3. 10. 2017 – Den otevřených dveří

5. 10. 2017 – Promítáni filmu a beseda na téma NRP pro odbornou i laickou veřejnost

13. 10. 2017 – Setkání s místními OSPODy a pověřenými organizacemi

Prosinec 2017 – Bowling pro děti v PP na ukončení roku 2017

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT V ROCE 2016

22. 1. 2016Večírek pro pěstounyproběhlo neformální setkání s pěstouny a spolu jsme si také zahráli bowling

Do května 2016 probíhal odpolední klub pro děti v PP co dva týdny, kde jsme s dětmi pracovali na identitě.

Od července 2015 do června 2016 v rámci propagace NRP, v projektu Dejme dětem rodinu, byly vystaveny stojany v OC Breda a Weinstein a následně v Obecním domě v Opavě

27. 5. 2016 jsme se setkali v naší poradně s pracovníky místních OSPODů a pověřených organizací.

15. 6. 2016 jsme se účastnili Dnu sociálních služeb na náměstí, kde jsme prezentovali služby poradny a náhradní rodinnou péči.

15. – 19. 8. 2016 jsme uspořádali poprvé sociálně terapeutické dny pro děti. S vybranými dětmi jsme podnikali výlety do okolí a v rámci těchto výletů jsme s dětmi pracovali formou her, rozhovorů a dalších aktivit na zlepšení sebe přijetí.

4. 10. 2016 jsme nabídli odborné i laické veřejnosti v rámci Týdne sociálních služeb promítání filmu s tématikou NRP a besedu k tomuto tématu.

5. 10. 2016 proběhl také v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří.

6. 10. 2016 jsme nabídli studentům SU v Opavě přednášku na téma: Narušení citové vazby u dětí v NRP a její projevy v chování“.

4. 11. 2016 proběhlo další setkání s pracovníky místních OSPODů.

13. 12. 2016 se konal bowling pro děti v PP na ukončení roku.

16. 12. 2016 jsme se setkali se soudci Okresního soudu v Opavě. Schůzky se také účastnily pracovnice místních OSPODů a pověřených organizací.

Během celého roku jsme pořádali vzdělávání pro pěstouny, včetně pěstounských víkendů. V rámci Komunitního plánování a dalších pracovních i osobních setkání jsme předávali informace o náhradní rodinné péči, abychom podpořili kampaň Dejme dětem rodinu a oslovili tak potenciální náhradní rodiče pro ohrožené děti.

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT V ROCE 2015

17. 6. 2015
Den sociálních služeb – prezentace služeb poradny na stánku, poskytování informací k tématu náhradní rodinné péče

6. 10. 2015
Promítání filmů s tématikou NRP v rámci kampaně Dejme dětem rodinu široké veřejnosti

7. 10. 2015
Den otevřených dveří poradny

23. 11. 2015
Beseda k problematice NRP se studenty Mendlova gymnázia v Opavě

9. 12.  2015
Beseda k problematice NRP se studenty Mendlova gymnázia v Opavě

9. – 31. 10. 2015
Organizace výstavy v Okresní knihovně Petra Bezruče v Opavě a následně v Obchodním centru Breda, téma výstavy: „Jsem pěstoun“, ve spolupráci s Nadačním fondem J&T

2015
Propagace projektu Dejme dětem rodinu v průběhu celého roku v rámci Komunitního plánování města Opava