Naše akce

AKCE PRO ROK 2019

Rodinná a manželská poradna v Opavě hledá výpomoc pro občasné hlídání dětí. Zkušenostmi s dětmi vítány. Bližší informace vám poskytne paní Bortlíková na telefonním čísle 777499631.

Připravujeme pro Vás: 

Dne 27.3.2019 se v odpoledních hodinách uskuteční v Rodinné a manželské poradně v Opavě 1. setkání podpůrné skupiny žadatelů o NRP – osvojitelů (žadatelů o adopci) s našimi psycholožkami. Jedná se o pilotní projekt, jehož smyslem je setkávání a sdílení lidí, kteří se rozhodli řešit své rodičovství formou osvojení přijatého dítěte.  

V pondělí 8.4.2019 odstartujeme další přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči. Tentokrát se jedná o skupinu tzv. druhožadatelů, kteří už doma jedno přijaté dítě mají a rozhodli se pro přijetí dalšího dítěte. Příprava žadatelů o NRP je nedílnou součástí celého procesu psychologického posouzení o vhodnosti žadatelů k výkonu náhradní rodinné péče.

Na pondělí 15.4.2019 připravují naše psycholožky pro kolegy, sociální pracovníky z Centra psychologické pomoci z celého kraje kazuistický seminář. Seminář bude zaměřen na zkvalitnění práce s rodinami, které pečují o přijaté děti.

 

13. 3. 2019 Exkurze do památníku v Hrabyni+ pohybové aktivity u památníku

23. 4. 2019 Exkurze do Slezského muzea v Opavě

5.  6.  2019 Den dětí

 

Víkendové vzdělávací pobyty 2019 pro pěstouny a děti – Rodinná a manželská poradna Opava

Letos budeme pořádat čtyři víkendové pobyty:

Pěstounský víkend duben 2019 (vzdělávání 18 hodin)

24. – 28. 4. 2019 (Areál penzion Setina, Pustá Polom)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti

Lektor: Bc. Tomáš Velička

Sobota: Závislosti u dětí a dospívajících

Lektor: Bc. Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci

Neděle: Poruchy příjmu potravy

Lektorka:  MUDr. Kateřina Černeková, dětská psychiatrička

 

Pěstounský víkend květen 2019 (vzdělávání 18 hodin)

17. 5. – 19. 5. 2019 (hotel Stará pošta, Jeseníky)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti

Lektorka:  Mgr. Martina Mikesková

Sobota + neděle: Relaxační techniky při výkonu PP

Lektorka: Mgr. Martina Mikesková, psycholožka

 

Pěstounský víkend červen 2019 (vzdělávání 18 hodin)

14. 6. – 16. 6. 2019 (hotel Mesit, Horní Bečva)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti

Lektor:  Mgr. Cyril Maliňák

Sobota: Já pěstoun, sebereflexe

Neděle: Vyrovnávání se se zátěží náhradního rodičovství

Lektor:  Mgr. Cyril Maliňák , ředitel SOS vesniček

 

Pěstounský víkend září 2019 (vzdělávání 18 hodin)

6. 9. – 8. 9. 2019 (hotel Mesit, Horní Bečva)

Pátek: Sdílení – Radosti a strasti

Lektorka:  Blanka Dombrovská

Sobota: Identita dítěte

Neděle: Nastavení hranic ve výchově

Lektorka: Blanka Dombrovská, lektorka pěstounka

Po dobu vzdělávání bude zajištěn program pro děti. Počet míst je omezený. Závazně se přihlašujte co nejdříve, nejpozději do 28. února 2019Z kapacitních důvodů je možné přihlášení tří rodin pěstounů na přechodnou dobu na jeden víkend. V případě zrušení Vaší účasti a naúčtování storno poplatku penzionem, si od tohoto roku budete muset tento poplatek hradit sami. Naše organizace bude platit ubytování a program. Stravování a dopravu si budete hradit sami. Na podrobnostech se s Vámi budeme domlouvat.

Těší se na Vás Lenka Celerová, Michaela Bortlíková, Jan Svačina a Regina Černá

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT A KTERÉ PLÁNUJEME V ROCE 2018

Zveme Vás na den otevřených dveří dne 26.11.2018. Pozvánku naleznete zde: Pozvánka Den otevřených dveří podzim 2018

9. 1. 2018 – proběhlo představení v kině pro děti – Čertoviny

12. 1. 2018 – uspořádali jsme večírek pro pěstouny – Bowling

26. 3. 2018 – uspořádali jsme seminář pro pěstouny na téma citové vazby

13. 4. 2018 – zorganizovali jsme setkání s pracovníky místních OSPODů a doprovázejících organizací

30. 4. 2018 – proběhlo školení pro zaměstnance OSPOD na téma Attachment

2. 5. 2018 – proběhlo školení pro zaměstnance CPP na téma Attachment

Zajistili jsme víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny:

Jakartovice 9. 7. – 11. 7. – Vzdělávací pobyt pro pěstouny a jejich děti. Pěstouni měli možnost prohloubit své znalosti v oblastech šikany a kyber-šikany, dozvědět se více o drogové problematice a přiblížit si oblast týkající se toho,  jak hovořit s dospívajícími o sexu. Lektorování se ujal Bc. Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci. Během vzdělávání pěstounů byl pro děti připraven bohatý program plný nejrůznějších aktivit.

Jakartovice 1. 6. – 3. 6.

Jakartovice 4. 5. – 6. 5.

Srpen 2018 – V posledním srpnovém týdnu pořádala naše poradna Terapeutické dny pro děti v NRP zaměřené na smysluplné trávení volného času, zlepšování sociálních dovedností a komunikaci. Sociální pracovnice s dětmi navštívily mimo jiné i Zoologickou zahradu v Ostravě, Aquapark v Kravařích a ENHA Freestyle trampolínovou arénu v Ostravě.

 

 

 

 

Plánované akce:

Laser Game v Ostravě – srpen

Sociálně terapeutické dny pro děti – letní prázdniny

Den otevřených dveří poradny

Setkání s místními OSPODy, doprovázejícími organizacemi a soudci opavského soudu

Další vzdělávací semináře (Attachment II)

Vánoční bowling s dětmi – prosinec

Kino s malými dětmi – prosinec

Termíny jednotlivých akcí budeme průběžně upřesňovat.

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT A KTERÉ PLÁNUJEME V ROCE 2017

13. 1. 2017 – Večírek s našimi pěstouny – neformální setkání

12. 4. 2017 jsme uspořádali na naší poradně seminář pro sociální pracovnice CPP s tématem Stabilita dítěte v náhradní rodině

5. 5. 2017 – navštívily naši poradnu pracovnice Střediska krizové pomoci „Naděje“, kdy jsme probrali možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.

30. 5. 2017 – Opavská poradna navázala v rámci Asociace manželských a rodinných poradců spolupráci s katolickým knězem, psychologem, rodinným terapeutem, vysokoškolským pedagogem a členem etické komise Českomoravské psychologické společnosti PhDr. Pavlem Moravcem. Pan Moravec přislíbil setkání zaměřená na oblast víry a etiky v životě pěstouna.

6. 6. 2017 – Účast na setkání s místními OSPODy a pověřenými organizacemi

21. – 25. 8.2017 – Sociálně-terapeutické dny pro děti v PP

2. a 6. 10. 2017 – Beseda se studenty SU v Opavě v prostorách RMP Opava

3. 10. 2017 – Den otevřených dveří

5. 10. 2017 – Promítáni filmu a beseda na téma NRP pro odbornou i laickou veřejnost

13. 10. 2017 – Setkání s místními OSPODy a pověřenými organizacemi

Prosinec 2017 – Bowling pro děti v PP na ukončení roku 2017

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT V ROCE 2016

22. 1. 2016Večírek pro pěstounyproběhlo neformální setkání s pěstouny a spolu jsme si také zahráli bowling

Do května 2016 probíhal odpolední klub pro děti v PP co dva týdny, kde jsme s dětmi pracovali na identitě.

Od července 2015 do června 2016 v rámci propagace NRP, v projektu Dejme dětem rodinu, byly vystaveny stojany v OC Breda a Weinstein a následně v Obecním domě v Opavě

27. 5. 2016 jsme se setkali v naší poradně s pracovníky místních OSPODů a pověřených organizací.

15. 6. 2016 jsme se účastnili Dnu sociálních služeb na náměstí, kde jsme prezentovali služby poradny a náhradní rodinnou péči.

15. – 19. 8. 2016 jsme uspořádali poprvé sociálně terapeutické dny pro děti. S vybranými dětmi jsme podnikali výlety do okolí a v rámci těchto výletů jsme s dětmi pracovali formou her, rozhovorů a dalších aktivit na zlepšení sebe přijetí.

4. 10. 2016 jsme nabídli odborné i laické veřejnosti v rámci Týdne sociálních služeb promítání filmu s tématikou NRP a besedu k tomuto tématu.

5. 10. 2016 proběhl také v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří.

6. 10. 2016 jsme nabídli studentům SU v Opavě přednášku na téma: Narušení citové vazby u dětí v NRP a její projevy v chování“.

4. 11. 2016 proběhlo další setkání s pracovníky místních OSPODů.

13. 12. 2016 se konal bowling pro děti v PP na ukončení roku.

16. 12. 2016 jsme se setkali se soudci Okresního soudu v Opavě. Schůzky se také účastnily pracovnice místních OSPODů a pověřených organizací.

Během celého roku jsme pořádali vzdělávání pro pěstouny, včetně pěstounských víkendů. V rámci Komunitního plánování a dalších pracovních i osobních setkání jsme předávali informace o náhradní rodinné péči, abychom podpořili kampaň Dejme dětem rodinu a oslovili tak potenciální náhradní rodiče pro ohrožené děti.

 

AKCE, NA KTERÝCH JSTE SE S NÁMI MOHLI SETKAT V ROCE 2015

17. 6. 2015
Den sociálních služeb – prezentace služeb poradny na stánku, poskytování informací k tématu náhradní rodinné péče

6. 10. 2015
Promítání filmů s tématikou NRP v rámci kampaně Dejme dětem rodinu široké veřejnosti

7. 10. 2015
Den otevřených dveří poradny

23. 11. 2015
Beseda k problematice NRP se studenty Mendlova gymnázia v Opavě

9. 12.  2015
Beseda k problematice NRP se studenty Mendlova gymnázia v Opavě

9. – 31. 10. 2015
Organizace výstavy v Okresní knihovně Petra Bezruče v Opavě a následně v Obchodním centru Breda, téma výstavy: „Jsem pěstoun“, ve spolupráci s Nadačním fondem J&T

2015
Propagace projektu Dejme dětem rodinu v průběhu celého roku v rámci Komunitního plánování města Opava