Naše služby

Kdo jsme

Jsme zařízení krizového typu, které je schopno přijmout dítě v kteroukoliv denní i noční hodinu. Jsme schopni zabezpečit péči o 7 dětí ve věku 0 – 18 let, které se ocitly v krizové situaci. O děti se u nás starají pracovníci přímé péče, které děti oslovují „teto“ nebo „strejdo“. Tým pracovníků dále doplňuje sociální pracovnice, koordinátor přímé péče a terapeut. ZDVOP má také svého vedoucího.

Posláním našeho zařízení je být bezpečným zázemím pro děti, které se ocitly v krizi a ohrožení, a z různých důvodů nemohou setrvat ve vlastní rodině. Dítěti poskytujeme ochranu a pomoc, včetně ubytování, stravy, ošacení. Naplňujeme jeho základní potřeby a společně s ním a jeho rodinou hledáme východisko z této náročné životní situace.

Pro koho tady jsme

Pro všechny děti (0 – 18 let), které nás požádají o pomoc a ochranu. 

Pro děti, které se ocitly bez péče přiměřené věku nebo je ohrožen jejich život, zdraví či příznivý vývoj.

Pro rodiče dětí, které jsou v našem zařízení.

Pomoc a ochranu nemůžeme zajistit dětem, které se chovají agresivně, jsou pod vlivem alkoholu nebo drog, dětem, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci. Nemůžeme také zajistit pomoc a ochranu dítěti, které by do našeho zařízení mělo být umístěno z důvodu záškoláctví nebo útěků z domova.

Přijetí dítěte

O naše služby může požádat:
– rodič či osoba pečující o dítě
– samotné dítě
– OSPOD

S rodiči, dětmi nebo OSPOD je sepsána smlouva o poskytování ochrany a pomoci. Vždy se uzavření smlouvy musí oznámit příslušnému OSPOD. Ten pak vydává souhlas s pobytem, případně nesouhlas.

Do našeho zařízení přijímáme také děti z rozhodnutí soudu.

Pobyt v našem zařízení může trvat maximálně 6 měsíců.

 
 • Přejete si být informování o všech našich novinkách a akcích?

  • Korespondenční a fakturační údaje
   Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
   Na Bělidle 815, 733 01 Karviná
   IČO 00 847 267
   Datová schránka: 7ddkg2r