Naše akce

AKCE V ROCE 2022

Dne 9. 6. 2022 proběhla v naší ostravské poradně  zábavně-vzdělávací akce pořádaná v rámci DNŮ FAJNE RODINY. Tématem byly MUZIKOHRÁTKY, pro rodiny s dětmi byl připraven zážitkový program. Fotografie z akce:

Poradna pro náhradní rodinnou péči v Ostravě Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční dne 4. 10. 2022 v době od 10:00 do 18:00 hodin. Budete mít příležitost prohlédnout si prostory poradny a rádi vám sdělíme bližší informace o naší organizaci a službách, které Vám můžeme poskytnout. Zeptat se nás také můžete na to, co vše obnáší přijetí dítěte do pěstounské péče nebo osvojení. Pozvánka zde.

Ve stejný den pak pořádáme besedu s názvem „Náhradní rodinná péče očima dlouhodobé a přechodné pěstounky“ s přednášející Mgr. Renatou Skarkovou, zkušenou pěstounkou, která celý život pomáhá dětem, které nemají to štěstí vyrůstat ve své rodině.  Budou se konat dvě besedy v časech od 9:00 a od 15:00 hodin (v rozsahu cca 4 hodin). Pozvánka zde.

AKCE V ROCE 2020

Zveme vás na zábavně vzdělávací akci pořádanou v rámci Dnů fajne rodiny v duchu Cirkusu, která se bude konat ve středu 16. 09. 2020 od 14:30 hod. do 17:30 hod. v Poradně pro náhradní rodinnou péči Ostrava na adrese Hornická 2806/84, 702 00 Ostrava.
Podrobnosti v pozvánce.
Akce se koná v prostorách zahrady naší poradny. V případě nepříznivého počasí budeme uvnitř budovy.

AKCE V ROCE 2019

Zveme vás na zábavně vzdělávací akci pořádanou v rámci Dne rodiny v duchu Superhrdinů, která se koná v úterý 14. 5. 2019 od 15:00 hod. do 18:00 hod. Pozvánku najdete tady: Pozvánka Den rodiny 2019  Těšíme se na vás.

Zveme Vás na Velikonoční tvoření. To proběhne v PNRP v Ostravě dne  10. 4. 2019. A více už v pozvánce zde:  Pozvánka – Velikonoční tvoření 2019

 

AKCE V ROCE 2018

Den Rodiny v duchu Harryho Pottera

Zveme vás na zábavně vzdělávací akci  v duchu Harryho Pottera pořádanou v rámci Dne rodiny, která se koná v úterý 15. 5. 2018 od 15,00 do 18,00 hodin. Téma: Podpora rodinných vazeb – „Pěstouni a děti spolu“. Zde najdete více informací: Pozvánka Den rodiny Harry

Tuto aktivitu podpořila Nadace ČEZ.

 

Den dětí

Vážení pěstouni a milé děti, oslavte s námi Den dětí dne 1. června 2018. Ve 14,30 hodin slavnostně zahájíme výstavu  výtvarných prací našich pěstounských dětí s tématem „Moje Radosti“. Od 15,00 a 16,00 hodin se se můžete těšit na hudebně prožitkový program naplněný hrou na africké bubny djembe s muzikoterapeuty Danielem a Michaelou Plecháčkovými, který trvá 45 minut. Tento terapeutický program finančně podpořila Nadace ČEZ.

Pozvánka Den dětí Ostrava

 

Stezka odvahy

Děti a pěstouny z PNRP Ostrava zveme na zábavně vzdělávací akci RUKU V RUCE STEZKOU ODVAHY, která se koná v úterý 6. 11. 2018 od 16:00 do 19:00.
Pěstouni a děti budou společně procházet stezkou odvahy, kde na ně budou čekat jednotlivá stanoviště s úkoly. Akce není omezena věkem dětí a bude probíhat ve venkovních prostorách Poradny pro Náhradní rodinnou péči a v případě nepříznivého počasí v budově.

Více v pozvánce: Stezka odvahy

 

AKCE V ROCE 2017

Víkendový vzdělávací pobyt v Penzionu Zátiší: Ve dnech 3.2.-4.2.2018 proběhlo víkendové vzdělávání pro pěstouny naší poradny s hlavním tématem „Rizika sociálních sítí“. Hlavním zaměřením tématu bylo získání základních informací o prevenci a řešení kyberšikany, gamblingu, závislosti na sociálních sítích a počítačových hrách.

Dle slov lektora Bc. Tomáše Veličky: „Ještě před deseti lety se většina úsilí o ochranu dětí při pobytu na internetu soustřeďovala na zabránění jejich případném kontaktu s pornografií. Jenže v posledních letech, s nástupem sociálních sítí a chytrých telefonů, je rizik mnohem víc.“

Náhradní rodiče se dozvěděli užitečné rady o tom, na co si dát pozor a na co děti upozornit. Vedla se diskuse o postupech a možnostech, jak se bránit rizikům elektronické komunikace. Všichni pěstouni hodnotili absolvované vzdělávání za velmi užitečné a jednoznačně potvrdili, že předané informace jsou prospěšné a využijí je ve výchově dětí. (Text: M.K. a R.Š.)

AKCE V ROCE 2016

Podpůrná skupina pro osvojitele „Jsme osvojitelé… a nejsme v tom sami“. Srdečně zveme všechny z Vás, kdo jste přijali dítě do osvojení, na přátelské setkávání. Více informací jsme pro Vás připravili zde. Setkání proběhnou v termínech 7. března, 6. června, 5. září a 12. prosince 2016.

Besedy ve věznici Opava
Dne 12. 5. 2016 se uskutečnily besedy ve věznici v Opavě. Dvě sociální pracovnice Poradny pro NRP navštívily 12. 4. 2016 věznici v Opavě za účelem uskutečnění besedy s názvem: Vztah matky a dítěte, vliv odloučení a možnosti náhradní rodinné péče – obsahem byla problematika možnosti náhradní rodinné péče, jak se pracuje s pěstouny, jak může probíhat znovu narovnání vztahu s dětmi po výkonu trestu, jak děti prožívají odloučení, kontakty dítěte s biologickou rodinou a také formy spolupráce s OSPOD v rámci kontaktu s dětmi atd. První beseda se uskutečnila od 8 do 9,30 hod a zúčastnilo se 50 odsouzených žen, druhá beseda v čase od 10,00 do 11,30 hod byla určena pro cca 20 mužů.

Pozvánka na Muzikohraní 20. února Poradna pro náhradní rodinnou péči

PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY leden – červen 2015 Poradna pro náhradní rodinnou péči
V průběhu celého roku připravujeme pro rodiny, které doprovázíme při výkonu pěstounské péče vzdělávání, v případě zájmu o kurzy uvedené v tabulce výše, kontaktuje svou doprovázející sociální pracovnici.

AKCE V ROCE 2015

Třebovický koláč 18. 9. 2015 – těšíme se na setkání s Vámi u stánku na tradiční akci konané v areálu parku v Ostravě – Třebovicích.

Výstava „I já chci mít vzpomínky na dětství“ 20. 7. 2015
V prostorách haly Svinovské nádraží probíhala v rámci kampaně MPSV Právo na dětství, putovní výstave „I já chci mít vzpomínky na dětství“, byli jsme zde pro vás připraveni odpovídat na vaše dotazy k pěstounské péči. A nenudily se ani děti, nachystali jsme pro ně malování na obličej.

Beseda na Střední odborné škole profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě 11. 5. 2015
Se studenty oboru sociální činnost jsme si povídali o náhradní rodinné péči a o tom, jak doprovázíme rodiny při výkonu pěstounské péče.

Beseda o náhradní rodinné péči v Domě knihy Knihcentra Ostrava 14. 5. 2015
V Domě Knihy v Ostravě jsme pro všechny zájemce o téma náhradní pěstounské péče uspořádali besedu, zúčastnily se jí vedoucí ostravské poradny Mgr. Barbora Szpernolová, Mgr. Veronika Charvátová a zástupce z řad pěstounů. Pro děti připravily naše kolegyně  sociální pracovnice a arteterapeutky Tonička a Marcelka výtvarné dílny.

Lidé lidem 18. 6. 2015
Obdobně jako v předchozích letech jsme si se všemi, kdo chtěli povídali o pěstounské péči a odborných službách, které poskytujeme, u jednoho z mnoha stánků na tradiční ostravské akci Lidé lidem.