Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče je specifickou formou pěstounské péče, která sebou přináší velké množství zátěžových situací. Poskytujeme Vám důležitou podporu nejen v procesu přijímání a následného předávání dítěte dále do péče. Pomáháme Vám zabezpečit významné informace o přijímaném dítěti a podílíme se na plánovaném přechodu dítěte z PPPD do pěstounské, případně adoptivní péče nebo zpět do jeho biologické rodiny. Přechod dítěte k nové rodině, jeho konkrétní průběh a časování je vždy prováděno podle zpracovaného individuálního plánu.