Tým organizace

Náš pracovní tým tvoří přes 60 odborníků, převážně psychologů a sociální pracovníků, kteří působí na půdě samostatných poraden. Ředitelem organizace je od roku 2006 PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, kontaktovat jej můžete prostřednictvím emailu moldrzyk@cepp.cz . Důležitou roli v naší organizaci zastávají metodici, kteří vytváří a aktualizují standardizované postupy pro výkon našich služeb v oblasti náhradní rodinné péče a odborného sociálního poradenství.

Všichni naši zaměstnanci splňují zákonem dané kvalifikační podmínky pro výkon své profese. Za základní předpoklad kvality poskytovaných služeb považujeme také neustálé vzdělávání a prohlubování profesních dovedností. Oblastí, ve kterých se snažíme získávat nové znalosti a dovednosti je značné množství, které je neustále rozšiřováno o témata vycházející z individuálních potřeb našich klientů. Naším důležitým cílem je, vzdělávat se tak, abychom byli schopni pochopit situaci našich klientů a současně na ni umět citlivě a konstruktivně reagovat.
Naším hlavním cílem být nejen odborníky a zároveň i lidmi, kteří pomáhají druhým lidem hledat cestu z jejich trápení.

Bližší informace o našem týmu najdete také v části KONTAKT menu Náš tým u jednotlivých pracovišť, nebo zde v dokumentu: Organizační struktura CPP k 01 012 2019