Naše akce

AKCE V ROCE 2018

Psovodi v naší RMP

Ve středu 10. října jsme na zahradě Rodinné a manželské poradny ve Frýdku-Místku přivítali pprap. Holuba a pprap. Kužela z oddělení skupiny služební kynologie Policie ČR ve Frýdku-Místku, kteří za našimi pěstounskými dětmi a jejich rodiči přijeli se dvěma služebními psy a připravenou poutavou besedou s ukázkami výcviku svých psích svěřenců.

Dozvěděli jsme se, jaká plemena psů zdejší skupina služební kynologie využívá, nebo jak dlouho a jakým výcvikem musí psi projít, aby mohli být nasazeni do akce. Bavili jsme se také o tom, kolik zásahů mají psi průměrně za měsíc, kdy odchází psi do výslužby, či jaký je vztah psovoda a služebního psa.

Shlédli jsme samozřejmě i ukázku zvládání základních povelů psovoda, nebo vyhledání a zadržení pachatele a na závěr si děti mohly také prohlédnout některé pomůcky používané při výcviku psů.

(R.Š. a M.J.)

Vážení pěstouni, Rodinná a manželská poradna ve Frýdku Místku srdečně zve Vaše děti ve věku 14 – 18 let na vzdělávací besedy: 

Středa 30.5.2018 v 15.00 hod. „Právní odpovědnost mladistvých“, Lektor: Bc. Alexandr Dresler. 

 Čtvrtek 7.6.2018 v 15.00 hod. „Finanční gramotnost“, Lektor: Zdeněk Kopecký. 

Besedy se uskuteční v prostorách poradny na ul. F. Čejky 427 ve Frýdku-Místku. Bližší informace 558 438 600, e-mail: fm@cepp.cz. Tuto aktivitu podpořila Nadace ČEZ

AKCE V ROCE 2017

Pracovní setkání zástupců MSK a OSPOD

Pracovníci Rodinné a manželské poradny ve Frýdku-Místku Vás zvou na pracovní setkání zástupců Krajského úřadu moravskoslezského kraje se zástupci OSPOD Magistrátu města Frýdek-Místek a Městských úřadů v Třinci, Jablunkově a Frýdlantě nad Ostravicí. Setkání se uskuteční v úterý 5. 12. 2017 v 9,30 hodin v prostorách Rodinné a manželské poradny ve Frýdku-Místku, ul. F. Čejky 427. Pozvánka: Setkání s OSPOD

 

AKCE V ROCE 2016

MUZIKOHRANÍ

V rámci projektu nadace ČEZ poradna uskutečnila pro děti z pěstounských rodin relaxačně terapeutický program Muzikohrátky. Jednotlivá setkání se uskutečnila v měsíci únoru, březnu a dubnu vždy pro dvě skupiny dětí. Cílem muzikohrátek  byla práce s hyperaktivními dětmi, zaměřena na práci s dechem,rozvíjení komunikačních a vyjadřovacích schopností. Děti měly možnost si zahrát na etnické hudební nástroje, zazpívat si a tím se aktivně podílet na samotném programu setkání nebo pasivním poslechem hudby relaxovat. Odnášely si spoustu zážitků a odcházely spokojené. Největší zájem a nadšení v nich vyvolalo bubnování na africký či šamanský buben a tibetské mísy.Pár fotografií můžete shlédnout v naší fotogalerii.

V průběhu celého roku připravujeme pro rodiny, které doprovázíme při výkonu pěstounské péče vzdělávání, v případě zájmu o kurzy uvedené v tabulce níže, kontaktuje svou doprovázející sociální pracovnici.
Přehled vzdělávání 2016 Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek

Pozvánka na Muzikohraní únor 2016 Rodinná a manželská poradna Frýdek – Místek
Pozvánka na Muzikohraní březen 2016 Rodinná a manželská poradna Frýdek – Místek
Pozvánka na Muzikohraní duben 2016 pro děti Rodinná a manželská poradna Frýdek – Místek

AKCE V ROCE 2015

11. 2. 2015       Den otevřených dveří v Rodinné a manželské poradně ve Frýdku – Místku
11. 2. 2015       Den otevřených dveří v Rodinné a manželské poradně v Třinci
14. 5. 2015       Beseda k NRP s psychologem a pěstounem pro zájemce z řad veřejnosti
15. 5. 2015       Den rodin – ve spolupráci s nadačním fondem J&T, rozdávání balónků a letáčku ve                                                    spolupráci se studenty SOŠ v ulicích města Frýdek – Místek
20. 5. 2015       Odpoledne v knihovně pro děti z NRP
24. 9. 2015       Den zdraví a sociálních služeb Frýdek – Místek, prezentace NRP a činnosti poradny                                                    v této oblasti široké veřejnosti
6. 10. 2015       Den otevřených dveří v Rodinné a manželské poradně ve Frýdku – Místku
7. 10. 2015       Den otevřených dveří v Rodinné a manželské poradně v Třinci

beseda

Beseda pro děti v knihovně 2015