Náš tým

 

tym poradny

„…. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.
  (Antoine de Saint-Exupéry)

Mgr. Hana Nováčková
V rodinné a manželské poradně pracuji jako psycholog, současně jsem vedoucí pracoviště. Posuzuji žadatele o náhradní rodinnou péči, vedu jejich odborné přípravy, jsem lektorkou programu  Pride. Poskytuji odbornou poradenskou a terapeutickou péči pěstounským i adoptivním rodinám, jejíž  součástí je také  práce s přijatými dětmi. Věnuji se i klientům s osobními, či partnerskými problémy.Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. V poradenství pracuji od roku 1996, v oblasti náhradní rodinné péče od roku 2001.
Kontaktovat mne můžete telefonicky na čísle 777 704 037 nebo mailem: novackova@cepp.cz

Mgr. Katka Křivá
Ke službám, které poskytuji, patří psychologické poradenství a terapie pro dospělé, děti, dospívající a rodiny. V oblasti náhradní rodinné péče zajišťuji psychologické posouzení žadatelů o adopci a pěstounství, jsem lektorkou v kurzech příprav na přijetí dítěte do rodiny a vzdělávání pro pěstouny. Pro podrobnější informace o uvedených službách si prosím klikněte na našich webových stránkách na odkazy KDY POMÁHÁME, PĚSTOUNSKÁ PÉČE a DĚTI.
Kontaktovat mne můžete telefonicky na čísle čísle 777 499 638 nebo mailem: kriva@cepp.cz

Mgr. Ing. Petra Juráková
V poradně pracuji jako psycholožka. Věnuji se zejména  terapeutické práci s rodinami, páry a individuálně s těmi, jež aktuálně  prožívají životní krizi. Mám dlouholeté zkušenosti s krizovou intervencí. Jsem také posuzující psycholožka pro žadatele v oblasti náhradní rodinné péče. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvovala jsem dlouhodobý sebezkušenostní  výcvik v Logoterapii a existenciální analýze.
Kontaktovat mne můžete jurakova@cepp.cz nebo na tel. 777 499 637

Mgr. Daria Gociek
V poradně se věnuji klientům, kteří se na nás obrátí s problémem v oblasti osobních, partnerských a rodinných vztahů. Působím také v oblasti náhradní rodinné péče, jako lektor a posuzující psycholog pro žadatele o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Působím také v Rodinné a manželské poradně Třinec.
Kontaktovat mne můžete na gociek@cepp.cz nebo na tel 778 530 375 

Božena Jurková
V Rodinné a manželské poradně pracuji jako sociální pracovnice od roku 1997. Klientům poskytuji odborné sociálně právní poradenství  a zajišťuji provozní záležitosti poradny.  V  oblasti náhradní rodinné péče doprovázím pěstounské rodiny, které s naší organizací uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče. Společně se svými kolegyněmi pro pěstounské rodiny zajišťuji vzdělávací a  jiné aktivity.Vystudovala jsem  Střední školu sociálně právní v Ostravě.
Kontaktovat mne můžete telefonicky na čísle 777 499 635 nebo emailem: jurkova@cepp.cz

Martina Jurošková
V Rodinné a manželské poradně Frýdek-Místek pracuji jako sociální pracovnice. Hlavní náplní mé práce je především doprovázení pěstounských rodin.
Vystudovala jsem Sociálně právní akademii v Ostravě.
Kontaktovat mne můžete telefonicky na čísle 776 878 386 nebo emailem:  juroskova@cepp.cz

Renata Vašendová
V poradně pracuji rok jako sociální pracovnice. Předtím jsem již s poradnou spolupracovala v rámci sociálně aktivizační služby. Mou úlohou je nyní působit jako klíčový pracovník pro pěstounské rodiny, které s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Vystudovala jsem Střední odbornou školu sociálně právní v Ostravě a dále rozšiřující kombinované studium v rámci programu celoživotního vzdělávání „Prevence sociálně patologických jevů“  na UP Olomouc. Od roku 1997 dosud jsem absolvovala další vzdělávání formou seminářů a kurzů (např. Riaps, AZ  Help, IPIPAPP Olomouc, Partners  Czech Praha, Fakta v.o.s. Žďár n. Sázavou, CNN,o.s., ZÚ Ostrava a Brno, Magistrát FM aj.) z oblasti sociální práce. Dlouhá léta jsem pracovala jako sociální pracovnice a oblastní metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně ve FM. Byla jsem členkou komise Komunitního plánování pro děti a mládež při Magistrátu FM a členkou projektové komise při KÚ Ostrava v oblasti prevence SPJ. Od roku 2010 jsem pracovala v projektech ESF ve spolupráci s Úřady práce. Celý svůj dosavadní profesní život jsem zasvětila sociální práci. Ráda pomáhám lidem okolo sebe.
Kontaktovat mne můžete na e-mailu : vasendova@cepp.cz nebo tel. čísle 778 530 374.