Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Pampeliška

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, převzalo od 1. ledna 2022 a v plném rozsahu zřizuje a provozuje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Pampeliška (dále jen ZDVOP; § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

  • rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 139933/2021, ze dne 17.12.2021. Rozhodnutí nabylo právní moci 17.12.2021.

Informaci o zřizovateli ZDVOP Pampeliška:
Centrum psychologické pomoci, p. o.
Na Bělidle 815
733 01  Karviná-Fryštát
IČO:                                   00847267
ID DS:                                7ddkg2r

Statutární zástupce:     Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka
e-mail:                           chytrova@cpp.cz
Zástupce ředitele:         Mgr. et Bc. Radka Miškovičová, ekonomka

Pracoviště ZDVOP Pampeliška:
Rýmařovská 34/1
739 42 Janovice u Rýmařova

Ředitelka:                        Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka
e-mail:                              chytrova@cpp.cz

vedoucí ZDVOP:                         Mgr. Barbora Pavlíková, tel. č. 734 391 834
zástupce vedoucí ZDVOP:          Bc.  Iva Šubíková, tel. 732 680 927
sociální pracovník:                       Mgr. Pavel Hýbl, tel. 733 164 368
pohotovostní tel. čísla:                 733 164 367, 737 608 985