Výcvik pro náhradní rodiče v terapeutickém rodičovství v Opavě

Opavské pracoviště CEPP od února 2023 otevírá výcvik pro náhradní rodiče v „terapeutickém rodičovství“. Výcvik je určený všem, kteří pečují o děti trpící následky vývojového traumatu a vztahovými obtížemi.

Jedná se o komplexní vzdělávací program, který rodičům nabízí:
– srozumitelný teoretický rámec pro porozumění vnitřnímu světu traumatizovaných dětí
– praktickou pomoc a podporu pro zvládání konkrétních náročných situací a chování dětí.

V průběhu výcviku si rodiče osvojí:
– Jak dítěti pomáhat zvládat silné emoce
– Jak naplňovat specifické potřeby jejich dítěte
– Jak porozumět chování a projevům svěřeného dítěte
– Jak účinně korigovat jeho často problematické chování

K tomu jim bude napomáhat řada praktických ukázek, cvičení, zajímavých pracovních listů a výukových online materiálů. A hlavně společné diskuse o dětech a jejich chování, vzájemná sdílení zkušeností a prožitků. Rodiče budou mít možnost prozkoumat své rodičovství a postupně jej proměnit na terapeutické rodičovství.

O výcvik je z řad náhradních rodičů velký zájem a je již plně obsazen.