Veřejná zakázka – výzva k podání nabídek

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci výběrové řízení na „Realizaci víkendových pobytů pro pěstouny na přechodnou dobu“.

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v těchto dokumentech:

V případě přijetí výzvy, prosím potvrďte svou účast na email: stanowska@cepp.cz, do 28. 4. 2022. 
Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do výběru zařazeny.