Veřejná zakázka malého rozsahu – Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Stavební úpravy objektu poradny“

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, vyhlašuje veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru. Zájemci o účast na veřejné zakázce naleznou veškeré podklady na webové stránce: https://www.msk.cz/kraj/verejne_zakazky_po.html