TELEFONICKÉ KONZULTACE S PSYCHOLOGY CPP

Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci a opatřením vlády oznamujeme, že činnost našich pracovišť je v provozní době sice zajištěna, ale pokládáme za velmi potřebné chránit zdraví našich klientů i naše vlastní. Proto prosím důkladně zvažte, zda je návštěva našeho pracoviště nezbytně nutná. Doporučujeme ji přesunout na pozdější termín.

Současně vám můžeme nabídnout rozšířenou možnost telefonických konzultací s našimi psychology. Zde je jejich seznam. Věříme, že brzy pomine mimořádná situace a život nás všech se vrátí do běžných kolejí. Přejeme to nám všem.

Tým CPP