Seminář a workshopy s tématem hostitelské péče na pobočce v Ostravě

Seminář a workshopy, jejichž tématem byla hostitelská péče v Moravskoslezském kraji, se konal dne 31. března 2017 pro zástupce dětských domovů, centra psychologické pomoci a zástupců obcí s rozšířenou působností, v budově Centra psychologické pomoci v Ostravě.

„Cílem semináře bylo nastavit systém spolupráce pracovníků dětských domovů a pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí,“  vysvětluje Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí. „Hostitelskou péči chápeme jako dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Nejčastěji je realizovaná u dětí starších deseti let, pro které je extrémně malý počet zájemců o pěstounskou péči a nedaří se jim tak zprostředkovat pěstounskou péči. Účelem hostitelské péče je poskytnout dítěti možnost navázat citový vztah, zažít fungování běžné rodiny a rozšířit jeho společenské zázemí,” dodává Daniel Rychlik.

Problematikou hostitelské péče se od loňského roku zabývá pracovní skupina, která vznikla v rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Pro snazší orientaci všech zainteresovaných stran vypracovala základy materiálu, který by v budoucnu mohl sloužit ke snazší orientaci všech zainteresovaných subjektů v problematice hostitelské péče, neboť legislativa se touto oblasti zabývá jen velmi okrajově a chybí systémová podpora. „Je nezbytná vzájemná spolupráce a společné sdílení zjištěných skutečností i průběžné předávání informací v nejlepším zájmu dítěte. Důraz klademe na akceptací rolí jednotlivých aktérů a vzájemný respekt všech zúčastněných,“ doplnil Daniel Rychlik.

Náhradní rodinná péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když počet náhradních rodičů v posledních letech spíše roste, pořád existují děti, kterým se ji zajistit nedaří.

V první části semináře zástupci zúčastněných organizací shrnuli stávající situaci dětí v hostitelské péči. Workshopy, jež byly druhou částí semináře, měly za úkol rozklíčovat role jednotlivých institucí na pozadí příběhu konkrétního dítěte. V rámci podnětné diskuse se tak podařilo definovat, co kdo pro dítě může udělat z pozice své organizace. Workshopy vedly pracovnice z Centra psychologické pomoci, paní Mgr. Barbora Szpernolová, Mgr. Martina Mikesková a Mgr. Alena Vlachová.

 

 

 

 

Text: Radka Švejnohová a MSK

Foto: MSK