Program Roz(h)led úspěšně ukončen, děkujeme Nadání a dovednosti, o. p. s.

Rádi bychom poděkovali obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti, která uspořádala pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin projekt Roz(h)led. Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout pro některé z aktivit projektu prostory naší Poradny pro náhradní rodinnou péči. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem s rozvojem jejich nadání, dovedností, se správným výběrem studia, s přípravou na profesní život a se vstupem na trh práce, aby po odchodu z domova plynule navázali na běžný život. Projekt na území Moravskoslezského kraje probíhal od 23. ledna do 16. dubna a zúčastnilo se jej 20 mladých lidí. Pro podrobné informace o projektu klikněte zde.