Proběhla závěrečná konference projektu „Pěstounská péče příbuzných“

Dne 23. 2. 2023 proběhla na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě závěrečná konference k projektu „Pěstounská péče příbuzných“. Na konferenci zavítalo téměř 120 účastníků.

Všem přednášejícím děkujeme, že s námi sdíleli své odborné zkušenosti. Za reflexe, zkušenosti a názory přímých účastníků práce metodou Doprovázení před doprovázením děkujeme Ing. Haně Jurajdové, Ph.D. (Trialog Brno), Mgr. Anně Lazecké (Polárka Ostrava), Bc. Blance Blatoňové (CPP) a Bc. Michaele Godzikové DiS. (pěstounka i pečující příbuzná).

Jednotlivé prezentace vystupujících jsou k dispozici zde:

Rádi bychom touto cestou poděkovali také všem zúčastněným za jejich aktivní účast a Vyšší odborné škole sociální, že nás přivítala ve svých prostorách.

Závěrem děkujeme za finanční podporu Nadaci Sirius a za odbornou pomoc Centru podpory.

V horizontu dnů bude možno shlédnout i záznam konference, který rovněž zde uveřejníme.

PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, odborný garant projektu