PF 2022

Milí přátelé, kolegyně, kolegové,

rádi bychom vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků.
Děkujeme vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce a do nového roku 2022
vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě.

Mgr. Renáta Chytrová a tým pracovníků Centra psychologické pomoci