Pěstouni v Karviné komunikovali pomocí arteterapie

V prostorách poradny pro Náhradní a rodinnou péči v Karviné se 19. 3. 2024 uskutečnil seminář pro pěstouny s názvem „Posilování kompetencí pěstounů v oblasti komunikace s dětmi prostřednictvím arteterapie“.