Opatření s ohledem na epidemiologickou situaci a opatření vlády ČR

Vážení zájemci/klienti,

vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a opatřením vlády ČR Vás žádáme, abyste důkladně zvážili návštěvu našich pracovišť.

V případě, že se u Vás projevují známky virového onemocnění, nebo jste byli v kontaktu s osobou, která měla projevy obdobného onemocnění nebo jste v karanténě z důvodu, že jste byli v kontaktu s osobou, která měla pozitivní test na Covid, nebo jste byli v rizikové oblasti stanovené vládou ČR či v kontaktu s osobou, která byla v rizikové oblasti, odložte svou návštěvu našich pracovišť.

Ode dne 22. 10. 2020 do 20. 11. 2020 přijímá Centrum psychologické pomoci tato opatření:

Činnosti v rámci odborného sociálního poradentství:

  • naplánované osobní konzultace na pracovištích CPP budou nahrazeny telefonickými konzultacemi či konzultacemi prostřednictvím Skype, Google meet či sociálních sítí
  • ve výjimečných případech po dohodě s konkrétním pracovníkem bude probíhat osobní konzultace při dodržení zvýšených hygienických opatření
  • v provozních dobách našich pracovišť nás můžete kontaktovat na telefonních číslech jednotlivých pracovišť (viz KONTAKTY), rádi Vám poskytneme základní sociální poradenství

 

Činnosti v rámci náhradní rodinné péče:

  • odborné posuzování a odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny budou pokračovat a probíhat po individuální domluvě s pracovníky jednotlivých detašovaných pracovišť, formou individuálních konzultací, formou on-line aj.
  • osobní návštěvy v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče budou nahrazeny telefonickými konzultacemi či konzultacemi prostřednictvím Skype, Google meet či sociálních sítí, případně na žádost pěstounů po dohodě s konkrétním klíčovým sociálním pracovníkem mohou proběhnout osobní návštěvy v domácnosti pěstounských rodin při dodržení zvýšených hygienických opatření
  • psychologická podpora pěstounů a dětí v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče bude probíhat telefonicky či prostřednictvím Skype, Google meet či sociálních sítí
  • naplánované osobní asistované kontakty dětí v pěstounské péči s osobami dítěti blízkými budou probíhat nejlépe prostřednictvím Skype, Google meet či sociálních sítí, kde lze zachovat i vizuální kontakt osob, případně telefonicky či emailem

Mimo provozní dobu našich pracovišť můžete kontaktovat naší Linku důvěry tel.: 596 318 080 nebo 777 499 650.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Renáta Chytrová
Ředitelka Centra psychologické pomoci p. o.