Nové vedení CPP

Dne 1. 10. 2020 byla do funkce ředitelky Centra psychologické pomoci jmenována Mgr. Renáta Chytrová.

PaedDr. Zdeněk Moldrzyk své působení na postu ředitele CPP ukončil, avšak zůstává nadále na menší úvazek součástí týmu CPP.