Nová relaxačně-terapeutická místnost v Ostravě

Dne 1. 6. 2022 proběhlo slavnostní otevření nové relaxačně-terapeutické místnosti v rámci Poradny pro náhradní rodinnou péči v Ostravě. Srdečně tímto děkujeme panu Miroslavu Kolářovi za štědrý sponzorský dar ve výši 50 000,- Kč, díky kterému jsme mohli pořídit krásné nové vybavení této místnosti a nabídnout našim klientům bezpečné a útulné stimulující prostředí pro konzultace s odborníky při řešení jejich náročných životních situací. Poděkování patří také našim milým klientům, paní Simoně a Luďkovi Hudcovým, kteří s naší poradnou dlouhodobě spolupracují ve prospěch dětí, které žijí v náhradní rodinné péči a předali panu Kolářovi doporučení na naši organizaci.
Velmi si ceníme toho, že máme to štěstí spolupracovat s lidmi, kteří mají dobré a upřímné srdce a těší je pomáhat nezištně druhým…

Tým Poradny pro NRP v Ostravě