Netradiční klub pěstounů v Opavě

Dne 14.8. 2020 se konal v rámci opavské poradny Klub pěstounů, který proběhl v prostorách areálu Pánského mlýna v Opavě. Jednalo se o společné sdílení radostí i strastí dlouhodobých i přechodných pěstounů. Součástí programu bylo mimo jiné opékání špekáčků a soutěž o nejlepší pečený slaný a sladký koláč. V prostorách areálu mohly děti pěstounů využít dětské hřiště ke společným hrám a vzájemnému seznámení. Zároveň měli možnost využít chytání pstruhů v místní vodní nádrži.

Fotografie z akce: