Mikulášské vzdělávací odpoledne v Karviné

Rodinná a manželská poradna v Karviné pořádá dne 07. 12. 2019 pro své pěstouny, pěstounské a vlastní děti pěstounů zážitkové vzdělávací odpoledne, které proběhne v rámci Mikuláše pod názvem „Společnou hrou k upevňování rodinných vazeb“. Akce se bude konat v Krajském středisku volného času Juventus Karviná, p. o. na ul. U Bažantnice 1794 v Karviné.

Podrobnosti naleznete v pozvánce zde.