Mgr. Renáta Chytrová v pořadu ČT DOBRÉ RÁNO

Dne 18. 11. 2022 vystoupila Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka Centra psychologické pomoci, v pořadu České televize Dobré ráno.

Celkem tři rozhovory byly věnovány tématu náhradní rodinné péče. V úvodu prvního vstupu představila paní ředitelka činnosti naší organizace v oblasti NRP (odborné posuzování a přípravy, doprovázení pěstounských rodin), byly charakterizovány jednotlivé typy náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu a poručnictví) a postup při podání žádosti o NRP po převzetí dítěte do NRP.
Druhý rozhovor přinesl podrobnější informace k pěstounské péči i pěstounské péči na přechodnou dobu a dětech, které se do těchto typů péče dostávají i k problematice biologických rodin, jaká mají rodiče zachována práva i povinnosti vůči dítěti.
Ve třetím vstupu paní ředitelka popsala proces tzv. „párování“ dětí a žadatelů o NRP, které přísluší krajskému úřadu a postup, jak probíhá proces předání dítěte do nové náhradní rodiny či zmínila postup, kdy již stávající osvojitelé či pěstouni znovu podají žádost o NRP. 

Jednotlivé rozhovory můžete sledovat v následujících odkazech:

Text: Mgr. Ivana Gocalová
Zdroj: ČT