Kontakty dětí s rodiči v době opatření přijatých v souvislosti s COVID-19

Opakovaně se na nás obracejí klienti s dotazy ohledně aktuálních kontaktů s dětmi, pokud spolu rodiče nežijí. Zajímá je, za jakých podmínek v situaci, kdy Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nouzový stav, může docházet ke kontaktům rodičů s dětmi, zda platí rozsudky týkající se úpravy péče popř. styku či dohody rodičů v téže věci. V této souvislosti je potřeba říci, že výskyt nového koronaviru není sám o sobě bez dalšího důvodem k omezení kontaktů dětí s oběma rodiči a i nadále platí rozsudky soudu či dohody rodičů, pokud se rodiče s ohledem na nestandardní a náročnou situaci nedomluví jinak, neboť dohody rodičů mají vždy přednost před soudním rozhodnutím. Je potřeba si i uvědomit, že oba rodiče jako nositelé rodičovské odpovědnosti mají povinnosti a práva z ní vyplývající. Za této náročné situace tak může docházet k situacím, kdy bude potřeba, aby se i nerezidenční rodič více do péče zapojil. Samozřejmě se toto nevztahuje na situace, kdy musí jeden z rodičů dodržovat karanténní opatření. Za této situace by rodiče měli hledat cesty, jak po tuto nezbytně dlouhou dobu, zajistí kontakt dítěte s druhým rodičem, popř. dalšími osobami blízkými, a to prostřednictvím jiných dostupných komunikačních kanálů jako skype, email, telefon. Je potřeba si uvědomit, že se aktuálně jedná o nestandardní situaci a takto na ni i reagovat. Je třeba hledat taková řešení, která na jednu stranu eliminují možnost nákazy, na druhou stranu však nemůže být situace zneužívána k omezování kontaktů dětí s rodiči.

Na mimořádnou situaci reagují i nová pravidla pro ošetřovné platná po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19. Nově tak mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských zařízení. Dle dočasných pravidel se mohou oba rodiče v péči střídat dle potřeby a vícekrát a neomezeně.

Závěrem nezbývá než dětem i jejich rodičům popřát, aby tuto náročnou situaci zvládli a možná i využili při hledání řešení v zájmu jejich společných dětí.

Za tým CPP zpracovala Mgr. Pavla Poláková