Konference PERSPEKTIVY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Dne 4. 4. 2022 uspořádala Profesní komora sociálních pracovníků a Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod záštitou Výboru pro sociální politiku MPSV v Praze na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konferenci s názvem Perspektivy sociální práce.

O tom, jak se role sociální práce mění v důsledku nových společenských problémů, o důležitosti její revize a vytyčení scénářů pro další vývoj diskutovali účastníci konference včetně naší sociální pracovnice PhDr. Moniky Durajové z ostravského pracoviště, dlouholeté členky Profesní komory sociálních pracovníků (http://www.pksp.cz/) a Akreditační komise MPSV (https://www.mpsv.cz/akreditacni-komise).