Jak s dětmi mluvit o válce a přitom neprohloubit jejich strach a úzkost?

Události posledního týdne v souvislosti s válkou na Ukrajině jsou k vidění a ke slyšení z mnoha různých zdrojů – Internet, rozhlas, televize. Proto se jim nevyhnou ani děti, pro které může být téma války nové, děsivé….
Přestože může být těžké s dětmi o válce hovořit, měli bychom jim s tímto tématem pomoci a poskytované informace přizpůsobit věku. Jak s dětmi o válce mluvit a přitom neprohloubit jejich strach a úzkost? K tomu vám mohou pomoci níže uvedené odkazy.

Organizace Locika zpracovala materiál „Jak mluvit s dětmi o válce“.
Organizace Dobrá rodina má na svých webových stránkách rozhovor s terapeutkou Eliškou Kotrbatou „Děti vyrůstající v náhradních rodinách mohou cítit ohrožení a strach, že by znovu mohly přijít o své nejbližší a domov„, kde jsou doporučení, jak hovořit s dětmi.
Další informace lze najít na webu www.opatrujse.cz – např. materiál „Jak mluvit s dětmi o válce“ nebo „Rozhovor s dětmi o současném dění“.