Dostupnost pracovišť CPP od 12. 4. 2021

Vážení zájemci a klienti,

vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a opatřením vlády ČR Vám oznamujeme, že naše pracoviště budou od 12. 04. 2021 opět plně dostupné v provozních hodinách.

Poskytnutí našich služeb je však nadále limitováno následujícími okolnostmi:
V případě, že se u Vás projevují známky virového onemocnění, nebo jste byli v kontaktu s osobou, která měla projevy obdobného onemocnění, nebo jste v karanténě z důvodu,  že jste byli v kontaktu s osobou, která měla pozitivní test na Covid, odložte svou návštěvu našich pracovišť.

V případě, že Vám naše služby budou poskytovány, dbejte prosím následujících opatření:
1/ Vstupte pouze s nasazeným respirátorem/ rouškou
2/ Proveďte si po vstupu desinfekci rukou
3/ Dodržujte doporučený 2m odstup mezi osobami

Činnosti v rámci odborného sociálního poradentství:
• osobní konzultace budou probíhat při dodržení zvýšených hygienických opatření
• na žádost zájemce/klienta mohou probíhat konzultace telefonicky nebo on-line formou
• v provozní době nás můžete kontaktovat na telefonních číslech doplňte si prosím, rádi Vám poskytneme základní sociální poradenství

Činnosti v rámci náhradní rodinné péče:
• odborné posuzování a odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny budou probíhat po individuální domluvě s pracovníky jednotlivých detašovaných pracovišť osobně individuálně (nebo osobně ve skupinách v povoleném počtu dle aktuálního rozhodnutí vlády ČR) nebo on-line formou
• osobní návštěvy v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče budou realizovány za dodržení zvýšených hygienických opatření, ze zdravotních důvodů na straně pěstounů či dětí nebo ve výjimečných případech mohou být na žádost pěstounů po dohodě s klíčovým pracovníkem nahrazeny telefonickými či on-line konzultacemi
• psychologická podpora pěstounů a dětí v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče bude probíhat osobně, na žádost pěstounů telefonicky či on-line formou
• naplánované osobní asistované kontakty dětí v pěstounské péči s osobami dítěti blízkými budou probíhat osobně při dodržení zvýšených hygienických opatření (včetně venkovního prostředí) nebo po vzájemné dohodě pěstounů a osob dítěti blízkých telefonicky či on-line formou

Mimo provozní dobu našeho pracoviště můžete pro telefonickou intervenci kontaktovat Linku důvěry Karviná na tel.: 596 318 080 nebo 777 499 650.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka CPP