Aktualizované informace s ohledem na mimořádné opatření MZ ČR

Vážení zájemci a klienti,

všechna naše pracoviště jsou v provozních hodinách plně dostupná.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR vás prosíme o respektování níže uvedeného:

V případě, že se u Vás projevují známky virového onemocnění, nebo jste byli v kontaktu s osobou, která měla projevy obdobného onemocnění, nebo jste v karanténě z důvodu, že jste byli v kontaktu s osobou, která měla pozitivní test na Covid, odložte svou návštěvu našich pracovišť.

V případě, že Vám naše služby budou poskytovány, dbejte prosím následujících opatření:
1/ Vstupujte pouze s nasazeným respirátorem.
2/ Po vstupu si proveďte desinfekci rukou.
3/ Dodržujte doporučený 1,5 m odstup mezi osobami.

Činnosti v rámci odborného sociálního poradentství:

  • osobní konzultace budou probíhat při dodržení zvýšených hygienických opatření,
  • na žádost zájemce/klienta mohou probíhat konzultace telefonicky nebo on-line formou,
  • v provozní době nás můžete kontaktovat na telefonních číslech jednotlivých poraden, rádi Vám poskytneme základní sociální poradenství.

Činnosti v rámci náhradní rodinné péče:

  • odborné posuzování a přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny budou probíhat po individuální domluvě s pracovníky jednotlivých detašovaných pracovišť osobně individuálně nebo osobně ve skupinách za dodržení platných podmínek vyplývajících z aktuálního mimořádného opatření MZ ČR nebo on-line formou,
  • návštěvy v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče budou realizovány osobně za dodržení zvýšených hygienických opatření. Ze zdravotních důvodů na straně pěstounů či dětí nebo ve výjimečných případech, mohou být na žádost pěstounů po dohodě s klíčovým pracovníkem nahrazeny telefonickými či on-line konzultacemi,
  • psychologická podpora pěstounů a dětí v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče bude probíhat osobně, na žádost pěstounů také telefonicky či on-line formou
  • naplánované osobní asistované kontakty dětí v pěstounské péči s osobami dítěti blízkými budou probíhat osobně při dodržení zvýšených hygienických opatření (včetně venkovního prostředí) nebo po vzájemné dohodě pěstounů a osob dítěti blízkých telefonicky či on-line formou

Mimo provozní dobu našeho pracoviště můžete pro telefonickou intervenci kontaktovat Linku důvěry Karviná na tel.: 596 318 080 nebo 777 499 650.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Renáta Chytrová, ředitelka CPP