Aktualizace opatření s ohledem na epidemiologickou situaci a opatření vlády ČR

Vážení zájemci/klienti,

vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a opatřením vlády ČR Vás žádáme, abyste důkladně zvážili návštěvu našich pracovišť.

V případě, že se u Vás projevují známky virového onemocnění, nebo jste byli v kontaktu s osobou, která měla projevy obdobného onemocnění, nebo jste v karanténě z důvodu, že jste byli v kontaktu s osobou, která měla pozitivní test na Covid, odložte svou návštěvu našich pracovišť.

Ode dne 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021 přijímá Centrum psychologické pomoci tato opatření:

Činnosti v rámci odborného sociálního poradentství:

  • naplánované osobní konzultace na pracovištích CPP budou nahrazeny telefonickými konzultacemi či on-line konzultacemi (prostřednictvím Skype, Google meet, ZOOM či sociálních sítí)
  • osobní konzultace budou probíhat pouze výjimečně po dohodě s konkrétním odborným pracovníkem v závažných krizových situacích při dodržení zvýšených hygienických opatření
  • v provozních dobách našich pracovišť nás můžete kontaktovat na telefonních číslech jednotlivých pracovišť (viz KONTAKTY), rádi Vám poskytneme základní sociální poradenství

Činnosti v rámci náhradní rodinné péče:

  • odborné posuzování a odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny budou pokračovat a probíhat po individuální domluvě s pracovníky jednotlivých detašovaných pracovišť on-line formou
  • osobní návštěvy v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče budou nahrazeny telefonickými konzultacemi či on-line konzultacemi (prostřednictvím Skype, Google meet, ZOOM či sociálních sítí), ve výjimečných případech v závažných krizových situacích mohou po dohodě s konkrétním klíčovým sociálním pracovníkem proběhnout osobní návštěvy v domácnosti pěstounských rodin při dodržení zvýšených hygienických opatření
  • psychologická podpora pěstounů a dětí v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče bude probíhat telefonicky či on-line formou (prostřednictvím Skype, Google meet, ZOOM či sociálních sítí)
  • naplánované osobní asistované kontakty dětí v pěstounské péči s osobami dítěti blízkými budou probíhat nejlépe prostřednictvím Skype, Google meet či sociálních sítí, kde lze zachovat i vizuální kontakt osob, případně telefonicky či emailem nebo výjimečně po dohodě všech stran i v rámci osobních setkání ve venkovním prostředí při dodržení zvýšených hygienických opatření

Mimo provozní dobu našeho pracoviště můžete pro telefonickou intervenci kontaktovat Linku důvěry Karviná na tel.: 596 318 080 nebo 777 499 650.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Renáta Chytrová
Ředitelka Centra psychologické pomoci p. o.